Srebrna siła ma swoje święto. Seniorzy wracają na rynek pracy


KDS - 20 paź 2019 6:00


Dziś seniorzy mają swoje święto. 20 października wypada Europejski Dzień Seniora. Eksperci są zgodni, wszystkie prognozy wskazują na to, że rynek pracy musi się oswoić z tym, że niebawem to oni będą stanowić dominującą grupę wśród pracowników.

Z danych Eurostatu wynika, że w całej Europie coraz bardziej brakuje młodych ludzi. Dodatkowo niemal we wszystkich krajach obserwowany jest wzrost odsetka osób powyżej 65 lat. Największe wyzwanie stoi obecnie przed Włochami, Grecją i Niemcami, gdzie udział przedstawicieli tych pokoleń przekracza już 20 proc.

Szacuje się, że 70 lat temu ludzie powyżej 65 lat stanowili jedynie 5 proc. populacji na całym świecie. Kilka lat temu odsetek ten sięgnął 8 proc. To jednak nie koniec – demografowie oceniają, że nawet 40 proc. państw świata jest obecnie w fazie tzw. starości demograficznej, a więc w sytuacji, gdzie więcej niż 7 proc. populacji stanowią ludzie powyżej 65. roku życia. Za trzydzieści lat ten poziom może osiągnąć nawet 80 proc. państw świata, przy czym większość zmagać się będzie z zaawansowaną starością swej ludności.

W przypadku Polski obraz jest bardzo podobny. Z danych GUS wynika, że już w 2030 roku w większości polskich gmin co piąty mieszkaniec będzie miał powyżej 65 lat.

Pracujący seniorzy

Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) podają, że w 2018 roku ludność aktywna zawodowo w wieku 60 lat i więcej liczyła w naszym kraju 1 282 tys., z tego 1 251 tys. to osoby pracujące (tj. 97,6 proc.). Tym samym osoby aktywne zawodowo w wieku 60 lat i więcej stanowiły 7,5 proc. ogółu aktywnych zawodowo w wieku 15 lat i więcej (dla pracujących analogiczny odsetek wynosił 7,6 proc.).

Wśród aktywnych zawodowo prym wiedli mężczyźni - 857 tys. (tj. 66,8 proc.). Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł dla nich 14 proc., natomiast wskaźnik zatrudnienia ukształtował się na poziomie 13,7 proc..

Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według płci w 2018 roku (dane MRPiPS)

Osoby powyżej 60. roku życia znajdziemy również w gronie biernych zawodowo. Ich liczba wynosiła 7879 tys., co stanowiło 86 proc. ogółu ludności w wieku 60 lat i więcej. Wśród tych osób główną przyczyną bierności była emerytura, którą wskazało aż 6886 tys. osób. Drugą istotną przyczyną bierności była choroba lub niepełnosprawność, wskazana przez 621 tys. osób.

Potencjał srebrnej siły

Okazuje się, że pracodawcy są coraz bardziej świadomi sytuacji, jaka ich czeka na rynku pracy, ale rośnie również ich świadomość co do potencjału, jaki drzemie w "srebrnej sile".

- Widzimy coraz wyraźniej, że w kontekście obserwowanych trendów demograficznych pracodawcy otwierają się na starszych pracowników - przyznaje Aleksandra Tyszkiewicz, dyrektor w Hays Poland. - Osoby, które mogą i chcą pozostawać aktywne w pracy, obecnie mają na to szansę. Żyjemy dłużej i w lepszym zdrowiu, a trend zachęcania do pozostania w pracy pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego jest coraz bardziej widoczny na rynku - dodaje.

W rozmowie z PulsHR.pl takie podejście potwierdzała m.in. Mariola Skolimowska z Netto Polska. - Zatrudnianie osób 50 plus jest elementem strategii HR w naszej firmie od zawsze. Wpisuje się w bardzo dla nas ważną zasadę równych szans, jakie stwarzamy matkom powracającym po urlopach macierzyńskich czy też osobom z I stopniem niepełnosprawności. Jak wyjaśniała, firma nie przygotowuje dla seniorów specjalnych stanowisk pracy, nie zatrudnia ich na innych warunkach.

- Po prostu od wielu lat są niezwykle wartościowymi członkami zespołów naszej firmy, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z młodszymi kolegami. Pracują przecież nie tylko w sklepach, ale także w administracji, centrach dystrybucji - podsumowywała. 

Przykładów firm, które doceniają doświadczenie seniorów jest bardzo wiele. Już kilka lat temu IKEA czy McDonald's zaczęły kusić kampaniami i specjalnymi ofertami pracy osoby starsze. Sieć sklepów Biedronka na początku 2018 roku poinformowała o nowym projekcie skierowanym m.in. do starszych kandydatów do pracy. Stworzyła dwa nowe stanowiska pracy - kasjer oraz pracownik sklepu. Co najważniejsze, uwzględniła w nich uwagi płynące od kandydatów, także osób starszych. Jak tłumaczyli wtedy przedstawiciele sieci, w ten sposób Biedronka chciała w większym stopniu uelastycznić ofertę zatrudnienia.

Doświadczonych pracowników w policji docenić chce również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. - Chcemy zatrzymać w policji grupę najlepszych, najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy, którzy nabyli już uprawnienia emerytalne. Przygotowujemy atrakcyjne rozwiązania finansowe, żeby tych najlepszych w służbie zatrzymać - mówił na antenie TVP Info Mariusz Kamiński, szef tego resortu.www.pulshr.pl | 02-07-2020 11:14:37