Przedsiębiorcy z większym dostępem do reprezentacji przed Urzędem Patentowym


PAP/AT - 16 paź 2019 14:48


Zwiększą się możliwości przedsiębiorców, jeśli chodzi o ich reprezentowanie przed Urzędem Patentowym RP - powiedział w Sejmie wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa.

W środę (16 października) w Sejmie miało miejsce drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji prawa patentowego. Ponieważ w trakcie debety nie zgłoszono poprawek, projekt został przekazany na głosowanie.

Występując w imieniu PiS Wiesław Krajewski zauważył, że prawo własności przemysłowej jest jednym z głównych instrumentów realizacji polityki innowacyjności. Według niego zmiany spowodują, że system ochrony będzie sprawny i przyjazdy dla uprawnionych, zwłaszcza podmiotów zainteresowanych ochroną przedmiotów własności przemysłowej w Polsce i na świecie. Dzięki noweli polskie firmy będą mogły prościej i szybciej uzyskać ochronę swoich praw, co - zdaniem Krajewskiego - pozwoli budować przewagi konkurencyjne w oparciu o silną markę i unikatowe rozwiązania, w szczególności w branży IT.

Krajewski ocenił, że zmiana będzie silnym wsparciem wzrostu innowacyjności polskich firm, dlatego klub PiS ją poprze.

Jerzy Meysztowicz (PO-KO) zwrócił uwagę, że podczas prac nad projektem w komisji gospodarki i rozwoju emocje wzbudziła m.in. kwestia poszerzenia o adwokatów i radców prawnych katalogu osób, które mogą reprezentować wnioskodawców przed urzędem patentowym. Według rządu zwiększy to możliwości konkurowania i dostępność tego typu usług dla przedsiębiorców. Tymczasem, jak mówił poseł, organizacje zrzeszające rzeczników patentowych uważają, że ich wyłączność w tym zakresie powinna zostać utrzymana, bowiem ich kompetencje są wyjątkowe.

"Komisja podzieliła stanowisko rządu, że poszerzenie tego katalogu jest jak najbardziej właściwe" - poinformował Meysztowicz. Zapowiedział, że klub PO-KO przychyla się do toku rozumowania rządu i będzie głosował za uchwaleniem zmian.

Czytaj też: Zawód: Rzecznik patentowy. Jak nim zostać?

Anna Sobecka (PiS) pytała m.in., czy nie jest błędem "zaliczanie rzecznika patentowego do radcy prawnego, do adwokata", bowiem proponowanie dopuszczenia adwokatów i radców prawnych do czynności zastępstwa w sprawach zgłoszeń technicznych byłoby - według niej - "wysoce ryzykowne w obliczu odmienności zawodów i braku przygotowania adwokatów i radców prawnych do prawidłowego wykonywania czynności wymagających wiedzy technicznej".

Wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa tłumaczył, że rząd nie ma wątpliwości w tym zakresie. "My poszerzamy kompetencje adwokatów i radców prawnych tylko w obszarze prowadzenia postepowań w sprawie wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych, a nie w przypadku patentów i wzorów użytkowych" - wyjaśnił. Dodał, że w takim przypadku wiedza techniczna nie jest wymagana.

Dodał, że Komisja Europejska zwraca uwagę, iż w Polsce zbyt mocno zawężona jest liczba osób, które mogą reprezentować przedsiębiorców. Tłumaczył, że rząd chce, aby dostępność usług związanych z prawem własności przemysłowej była jak najszersza. Poinformował, że podobne rozwiązania są powszechne - funkcjonują w większości krajów Unii.

"To rozwiązanie, które dzisiaj proponujemy (...) będzie sprzyjało temu, żeby polscy przedsiębiorcy na równi z przedsiębiorcami w całej Europie mogli korzystać z maksymalnie szerokiego wachlarza możliwości, jeśli chodzi o reprezentowanie ich wniosków w ramach postępowania przed Urzędem Patentowym RP" - wyjaśnił.

Według MPiT najważniejsze zmiany, jakie zakłada rządowy projekt noweli to doprecyzowanie pojęcia wynalazku, eliminacja niejasności dotyczących ochrony praw własności przemysłowej, zwolnienie z opłat okresowych na wzory przemysłowe i znaki towarowe dla MŚP w początkowej fazie działania. Projektowane przepisy regulują m.in. kwestie udzielania patentów na wynalazki, przyznawania praw ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych, topografii układu scalonego oraz oznaczeń geograficznych.

Zdaniem resortu projekt nowelizacji realizuje postulaty zgłoszone w Białej Księdze Innowacji z zakresu własności przemysłowej przez zainteresowane środowiska, w szczególności przez przedsiębiorców. Zakłada, że pełnomocnikami stron w postępowaniu przed Urzędem Patentowym - w sprawach wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych - oprócz rzeczników patentowych - będą mogli być także adwokaci i radcowie prawni.

Inne ważne rozwiązania, na które wskazuje resort, to doprecyzowanie pojęcia wynalazku i wyeliminowanie niejasności dot. ochrony praw własności przemysłowej. Po zmianach w zakresie regulacji dotyczących patentów, Urząd Patentowy będzie rozpatrywał zgłoszenia w sposób podobny do Europejskiego Urzędu Patentowego.

Projekt noweli przewiduje też "usprawnienie postępowania przed Urzędem Patentowym (UP)". Według MPiT możliwe będzie także skrócenie czasu oczekiwania na wydanie dokumentów potwierdzających udzielenie prawa wyłącznego.

Wskazano też na zwolnienie z opłat okresowych na wzory przemysłowe i znaki towarowe przedsiębiorców (na ich wniosek) z sektora małych i średnich firm na początku ich działalności gospodarczej, "czyli w ciągu 3 lat od jej rozpoczęcia".

Nowe regulacje mają wejść w życie po trzech miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.www.pulshr.pl | 30-03-2020 15:57:13