Firmy nie czują się dostatecznie przygotowane do wprowadzenia PPK


Centrum Prasowe PAP/AT - 16 paź 2019 11:08


Edukacja pracowników i pracodawców oraz odbudowa zaufania społecznego do nadzorowanych przez państwo programów oszczędzania - to główne filary powodzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Firmy nie czują się jednak jeszcze dostatecznie przygotowane do wprowadzenia PPK.

PPK to program długoterminowego oszczędzania, oparty na wpłatach pracownika, pracodawcy i środkach ze Skarbu Państwa. Uczestnictwo w nim jest dobrowolne, a pieniądze zgromadzone na indywidualnych rachunkach są dziedziczone. Założeniem jest oszczędzanie do 60. roku życia, ale można też wcześniej wypłacić zgromadzone środki, licząc się jednak z pewnymi potrąceniami. Do PPK zostają automatycznie zapisani wszyscy pracownicy, jednak mogą z tego uczestnictwa w dowolnej chwili zrezygnować.

- PPK to pierwszy program, który ma szanse stać się programem powszechnym i dotyczyć znacznej większości pracowników - powiedziała Katarzyna Przewalska, dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. Dodała, że w tym celu został wprowadzony tzw. automatyczny zapis, który już sprawdził się w innych krajach.

- Mam nadzieję, że dzięki udziałowi w PPK wzrosną dochody osób, które kończą aktywność zawodową - podkreśliła Przewalska.

Według niej w nadchodzących latach stosunek wysokości emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do ostatniej płacy będzie się stopniowo zmniejszał i konieczne jest zapewnienie dodatkowego źródła finansowania na jesień życia.

Czytaj też: Oto 10 istotnych pytań o PPK. Sprawdź i rozwiej swoje wątpliwości

„Ten program ma też zapoczątkować systemowe podejście do oszczędzania i zbudowania w polskim społeczeństwie takiego nawyku” - powiedział Waldemar Buda, wiceminister inwestycji i rozwoju.

Prezes PFR Portal PPK Robert Zapotoczny przypomniał, że PPK mają jeden z najniższych poziomów opłat w Europie.

- Jesteśmy w tej dziedzinie liderem w stosunku do rynków dojrzałych jak np. Wielka Brytania - zaznaczył, dodając że PFR Portal PPK prowadzi szereg działań wspierających wdrożenie programu. - Spółka, którą zarządzam prowadzi blisko 800 szkoleń, w których wzięło udział ponad 20 tysięcy osób reprezentujących firmy zatrudniające w sumie milion dwieście tysięcy pracowników. Prowadzimy też portal informacyjny mojeppk.pl - wyjaśnił prezes Zapotoczny.

Eksperci wskazywali na nowe rozwiązanie zastosowane w PPK, jakim jest lokowanie gromadzonych środków na rachunkach uczestników PPK w fundusze inwestycyjne, które różnicują poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika - czyli fundusze zdefiniowanej daty. Każdy pracownik biorący udział w programie jest automatycznie przypisany do funduszu w zależności od swej daty urodzenia.

Uczestnik PPK inwestuje z jednym funduszem przez cały okres gromadzenia środków, a fundusz ten, w miarę zbliżania się uczestnika do 60. roku życia, ma obowiązek dostosowania polityki inwestycyjnej w taki sposób, aby zapewniała właściwe bezpieczeństwo powierzonych środków.

Dr hab. Piotr Wachowiak z Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP powiedział, że z badań KPMG wynika, że przedsiębiorstwa nie czują się jeszcze dostatecznie przygotowane do wprowadzenia PPK. Taką gotowość wyraziło tylko 19 proc. ankietowanych.

- Wskazuje to, że edukacja i wsparcie przedsiębiorstw we wprowadzeniu tego programu jest bardzo ważne - stwierdził Piotr Wachowiak.www.pulshr.pl | 08-07-2020 15:26:25