Jak elektroniczna ewidencja czasu pracy ułatwia życie pracodawcy


Artykuł promocyjny dostarczony przez firmę Comarch SA - 15 paź 2019 14:09


Obowiązki pracodawcy w zakresie ewidencji czasu pracy

Artykuł 149 Kodeksu Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek ewidencjonowania czasu pracy poszczególnych pracowników. Jest to niezbędne między innymi do prawidłowego naliczenia wynagrodzenia za przepracowany okres. Niewypełnienie tego obowiązku może skutkować karami finansowymi do trzydziestu tysięcy złotych.

Karta ewidencji czasu pracy pracownika, według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. powinna zawierać szczegółowe informacje o pracy w poszczególnych dniach/dobach, a także o pracy w święta i dni wolne od pracy, w godzinach nocnych, w godzinach nadliczbowych. W ewidencji powinna znaleźć się także informacja o dyżurach, urlopach, zwolnieniach od pracy oraz usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecnościach na stanowisku pracy.

Ustawodawca nie precyzuje, w jakiej formie powinna być prowadzona ewidencja czasu pracy pracowników. Może być to tradycyjna forma papierowa, ale także elektroniczna, pod warunkiem możliwości uzyskania wydruku w formie papierowej na wniosek osoby zainteresowanej. Do wglądu w ewidencję czasu pracy pracownika upoważniony jest sam pracownik oraz inspektor Państwowej Inspekcji Pracy.

Jak system RCP usprawnia działanie biznesu

System RCP, czyli System Rejestracji Czasu Pracy to specjalistyczne oprogramowanie wraz z urządzeniami do zliczania czasu pracy. Takie kompleksowe rozwiązanie, szczególnie w firmie zatrudniającej znaczną liczbę pracowników, ma na celu usprawnienie gromadzenia danych na temat czasu pracy. Automatyzacja zapisu pozwala na oszczędność czasu pracowników działu kadr. Dostają oni gotowe do wydrukowania zestawienia, nie muszą ich tworzyć ręcznie.

Więcej o zaletach elektronicznej ewidencji czasu pracy dowiedzą się Państwo w trakcie 30-minutowego, bezpłatnego webinaru >>>

Nie bez znaczenia jest też czynnik psychologiczny. Pracownicy, którzy muszą się rejestrować w systemie, wykazują się większą dyscypliną, co ma bezpośrednie przełożenie na ich wydajność i efektywność pracy całego zespołu.

System RCP jest w stanie realizować wszystkie obowiązki prawne związane z ewidencjonowaniem czasu pracy pracowników nałożone na pracodawcę przez Kodeks Pracy. W szczególności chodzi o pełne ewidencjonowanie czasu pracy pracowników z rozróżnieniem na dni robocze i wolne od pracy, rejestrowanie pracy w godzinach nadliczbowych, a także ewidencję nieobecności.

Comarch TNA – system RCP z aplikacją mobilną dostępny w usłudze abonamentowej

Comarch TNA – system rejestracji czasu pracy połączony z aplikacją mobilną (dostępną w systemach Android i iOS) ma dwie cechy, które na pewno zainteresują każdego pracodawcę. Jest stosunkowo tani we wdrożeniu oraz zapewnia obsługę ewidencji czasu pracy pracowników zgodną z potrzebami danej firmy. To nie tylko rejestracja i ewidencja, ale także tworzenie raportów w formacie gotowym do wydruku. System umożliwia też rejestrowanie delegacji i zarządzanie urlopami. W codziennym użytkowaniu aplikacja mobilna umożliwia łatwe kontrolowanie obecności lub nieobecności pracowników w miejscu pracy. Rejestrują się oni w systemie, zbliżając smartfon z zainstalowaną aplikacją do czytnika.

Comarch TNA jest usługą abonamentową. Oznacza to, że nie ma konieczności inwestowania w drogi system, który niekoniecznie okaże się tym właściwym. W przypadku Comarch TNA można zamówić usługę na próbę, np. na miesiąc. Cena usługi zależna jest od ilości zatrudnionych pracowników. Liczba wejść/wyjść z budynku nie ma znaczenia, wraz z abonamentem można zamówić dowolną liczbę modułów niezbędnych do obsługi systemu. Dużym plusem wyboru Comarch TNA jest możliwość zintegrowania tego rozwiązania z modułem płacowo-kadrowym systemów Comarch ERP.

Więcej o zaletach elektronicznej ewidencji czasu pracy dowiedzą się Państwo w trakcie 30-minutowego, bezpłatnego webinaru >>>www.pulshr.pl | 13-07-2020 07:17:26