Zwolnienia lekarskie: wzrost średniego czasu w miesiącach wakacyjnych


GP - 11 paź 2019 21:45


Z nowego, miesięcznego raportu Conperio wynika, że średnia długość trwania zwolnienia lekarskiego w miesiącach letnich 2019 r. w przybliżeniu wyniosła 7,1 dnia.

- W okresie wakacyjnym obserwowaliśmy wzrost średniego czasu trwania zwolnienia lekarskiego oraz ogólny wzrost absencji, głównie w grupie wiekowej 30-latków - podkreśla w komentarzu do wyników absencji Mikołaj Zając, prezes Conperio. Firma zajmuje się audytem, doradztwem i kompleksowym zarządzaniem problemem absencji chorobowej.

Warto odnotować, że we wrześniu obserwowaliśmy dalszy wzrost absencji chorobowej o blisko 2 proc. Prezes Zając podkreśla, że istotnym udziałem zwolnień we wrześniu były zwolnienia krótkotrwałe. - Wskazuje to na nałożenie się na siebie początku sezonu infekcyjnego oraz pierwszych dni roku szkolnego, które zawsze oznaczają potrzebę wzmożonej opieki nad dzieckiem - ocenia cytowany.

Średni czas trwania ZLA w okresie od lipca do września u wszystkich badanych podmiotów w zależności od wieku pracownika i wskazania lekarskiego (w dniach). (źródło: Conperio) Średni czas trwania ZLA w okresie od lipca do września u wszystkich badanych podmiotów w zależności od wieku pracownika i wskazania lekarskiego (w dniach). (źródło: Conperio)

Próba badania Conperio to około 95 tys. pracowników z ponad 110 firm w Polsce.www.pulshr.pl | 06-08-2020 12:18:34