Przychody największych spółek budowlanych w 2018: to ponad 33 mld zł. Branża na podium w zatrudnianiu cudzoziemców


pap/mg - 9 paź 2019 16:00


Przychody w 2018 r. największych spółek z branży budowlanej przekroczyły 33 mld zł, czyli o 11,3 proc. więcej niż rok wcześniej - wynika z raportu „Polskie spółki budowlane 2019 – najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży”.

Z przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte raportu wynika, że w ub. roku produkcja budowlano-montażowa mierzona w cenach stałych wzrosła o 13,3 proc. rok do roku w porównaniu ze wzrostem na poziomie 6,2 proc. w 2017 roku. Skala realizowanych inwestycji przez przedsiębiorstwa budowlane pozwoliła osiągnąć wartość produkcji budowlano-montażowej na rekordowym poziomie 206 mld zł.

- W okresie styczeń-sierpień 2019 odnotowano dalszy wzrost produkcji budowlano-montażowej o 6,2 proc. mierzonej w cenach stałych. Jednak w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku dynamika wzrostu spowolniła. Przyczynił się do tego niski wzrost w obszarze budownictwa kubaturowego - na poziomie 2,6 proc. oraz spowolnienie dynamiki wzrostu budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej do 11 proc. w porównaniu do odpowiednio 25,9 proc. i 21,5 proc. w 2018 r. - czytamy w raporcie.

Według partnera w dziale Doradztwa Finansowego Deloitte Pawła Sadowskiego, obserwowana w tym roku niższa dynamika wzrostu produkcji budowlanej ze względu na wysoki poziom, jaki został osiągnięty w roku poprzednim, a także (na obecny moment) mniejszą podaż projektów ze strony instytucji publicznych.

- Wiele przedsiębiorstw budowlanych posiada bogaty portfel zamówień zabezpieczający ich przychody w najbliższych 2-3 latach. Z drugiej strony znajdują się pod presją kosztową spowodowaną dalszym trendem wzrostowym cen robocizny i materiałów. W sytuacji planowanej kumulacji projektów drogowych i kolejowych na najbliższe 2-3 lata oraz kosztów pracy, presja na wzrost kosztów firm budowlanych może nadal się utrzymywać - dodaje Paweł Sadowski, Partner Associate w dziale Doradztwa Finansowego Deloitte.

Deloitte wskazuje, że dla największych spółek budowlanych średnia marża operacyjna spadła z poziomu 7,2 proc. w roku 2017 do poziomu 3,7 proc. w 2018.

- Jest to odzwierciedlenie wzrostu kosztów pracy i materiałów, którego nie udało się zrekompensować wzrostem cen usług budowlanych - zauważył partner i ekspert usług doradczych dla sektora budowlanego i nieruchomości Deloitte Łukasz Michorowski. Dodał, że rosnące ceny materiałów, problemy ze znalezieniem firm podwykonawczych oraz doświadczonych i mobilnych pracowników zgłaszane są przez największe przedsiębiorstwa budowlane jako główne bariery w prowadzeniu działalności.

W raporcie wskazano również na lekki wzrost zatrudnienia w sektorze.

- Wyniósł on 5,3 proc. - z poziomu 389 tys. w 2017 roku do 410 tys. w 2018 roku. Trend wzrostowy widoczny był także w pierwszym półroczu 2019 roku, w którym przeciętne zatrudnienie wyniosło 423 tys. osób - czytamy.

Jak zauważył Maciej Krasoń, partner i lider sektora nieruchomości i budownictwa Deloitte, po przemyśle, budownictwo jest drugą branżą, w której zatrudnia się najwięcej cudzoziemców.

- Do konkurowania o ukraińskich pracowników w ostatnim czasie włączyli się Czesi i Słowacy, a z początkiem 2020 roku planowane jest szersze otwarcie niemieckiego rynku pracy dla fachowców spoza Unii, co może postawić polskie firmy w trudnej sytuacji i zmusić je do znacznego podniesienia wynagrodzeń, a także szukania nowych kierunków rekrutacji swoich kadr - dodał.

Wskazał przy tym, że w 2017 r. średnia płaca brutto wynosiła 4535 zł, a w 2018 wzrosła o 8,1 proc. do 4902 zł. Mediana miesięcznych zarobków w branży budowlanej jest niewiele niższa od średniej i wynosi 4684 zł (wzrost z 4 500 zł w 2017 roku).

W raporcie czytamy ponadto, że aż dziewięć z piętnastu spółek uwzględnionych w rankingu Deloitte jest notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

- Na koniec 2018 r. ich łączna wartość rynkowa wyniosła 4,3 mld i była niższa o 3,5 mld zł od łącznej wartości rynkowej tych podmiotów na koniec 2017 roku. W wartościach procentowych spadek łącznej kapitalizacji giełdowej wyniósł 45 proc. Liderem pod względem wartości rynkowej wśród spółek budowlanych niezmiennie od 2011 roku jest spółka Budimex, z kapitalizacją na poziomie 2,9 mld zł (spadek o 46 proc. w porównaniu do roku 2017), która stanowi około 68 proc. całkowitej wartości kapitalizacji wszystkich spółek w zestawieniu - podano. Wskazano, że na koniec czerwca 2019 roku kapitalizacja większości podmiotów wynosiła 64-68 proc. wartości na koniec 2017 r.

Firma Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, podatkowe, doradztwa finansowego i zarządzania ryzykiem klientom z sektora publicznego i prywatnego działającym w różnych branżach. Działa w ponad 150 krajach.www.pulshr.pl | 08-07-2020 15:41:13