Tego przedsiębiorcy oczekują od nowego rządu


AT - 9 paź 2019 17:02


Zatrzymania inflacji prawa gospodarczego, usprawnienia rejestracji pracowników cudzoziemskich, poszerzenia listy państw, z których pracodawcy mogą pozyskiwać pracowników na uproszczonych zasadach i wzrostu podaży pracy - tego między innymi domagają się przedsiębiorcy od parlamentu i rządu nowej kadencji.

W środę (9 października) odbyło się XXX posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, na którym przedstawiono raport z konkretnymi propozycjami do wdrożenia po wyborach przez nowe władze. [ZOBACZ CAŁY RAPORT W DZIALE MULTIMEDIA]

Przedsiębiorcy oczekują m.in. odstąpienia od zmian, które spowodują osłabienie konkurencyjności polskiej gospodarki oraz mogą spowodować odpływ lub zmianę metody rozliczania wynagrodzenia za wykonywaną pracę/usługi (m.in. zniesienie limitu 30-krotności); zmniejszenia klina podatkowego (pozapłacowych kosztów pracy), w szczególności poprzez znaczne podniesienie kwoty wolnej od podatku - wynika z raportu Gabinetu Cieni BCC.

Czytaj też: Premier z ważnym apelem do polskich przedsiębiorców

Ponadto domagają się - jak czytamy w raporcie - zatrzymania bardzo wysokiej inflacji prawa gospodarczego, szczególnie w obszarze podatków PIT i CIT, w połączeniu z dużo większą jednoznacznością przepisów. Usprawnienia rejestracji pracowników cudzoziemskich m.in. skrócenie rejestracji do 48h poprzez przeniesienie zadań Urzędów Wojewódzkich do Powiatowych Urzędów Pracy. Poszerzenia listy państw, z których pracodawcy mogą pozyskiwać pracowników na uproszczonych zasadach, możliwość wydłużenia okresu legalnej pracy cudzoziemca w Polsce i urzędowe przyspieszenie legalizacji ich pracy. Wzrostu podaży pracy poprzez silne zachęty do aktywności zawodowej pracowników 50+, studentów oraz ułatwienie matkom powrotu do pracy.

Zdaniem Gabinetu Cieni BCC konieczne jest także nadanie ochronie zdrowia najważniejszego priorytetu w państwie, uznania wydatków na ochronę zdrowia jako inwestycji (a nie kosztu) i jako koła zamachowego całej gospodarki.

Obywatele oczekują również zreformowania zarządzania jakością powietrza - można to rozpocząć od zintegrowania działań samorządowych wynikających z prawa europejskiego z rządowymi działaniami naprawczymi pn. "czyste powietrze" - zaznaczają przedsiębiorcy.www.pulshr.pl | 30-05-2020 18:11:21