DB Schenker kończy wdrażanie Pracowniczego Programu Emerytalnego


GP - 7 paź 2019 15:03


Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) w DB Schenker oznacza, że operator logistyczny oddał w ręce pracowników nowy benefit - dobrowolne ubezpieczenie emerytalne w całości finansowane przez pracodawcę.

Od lipca 2019 r. uruchamiane są pierwsze w Polsce obowiązkowe Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Według ustawy 2 proc. wysokości wynagrodzenia każdego pracownika powinno być przekazane na dodatkową składkę na PPK. Istnieje również alternatywny sposób wparcia emerytur pracowników.

- Inną drogą, na którą zdecydowała się nasza firma, jest Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) - wyjaśnia Joanna Podgórska, menedżer ds. personalnych wynagrodzeń i benefitów w DB Schenker. - Takie programy tworzone są przez pracodawców dla swoich pracowników, a celem jest zabezpieczenie emerytalne, czyli zgromadzenie dodatkowych funduszy na czas emerytury.

By uzyskać prawo do zwolnienia z obowiązkowego PPK, do PPE musi przystąpić 25 proc. pracowników. Przedstawiciele osób zatrudnionych są włączeni w proces decyzyjny podczas zakładania programu emerytalnego, dzięki czemu pracownicy zyskują wpływ na przyszłość swoją i firmy.

- DB Schenker na założone przez pracowników konta PPE wpłaci co miesiąc całą składkę podstawową, czyli 3,5 proc. wynagrodzenia. Zatrudnieni mogą też wpłacać składki dodatkowe - mówi Joanna Podgórska i dodaje. - DB Schenker pierwszą składkę podstawową przekazał już w czerwcu.

DB Schenker ma na świecie 2 tys. lokalizacji i zatrudnia ponad 70 tys. pracowników. W Polsce dysponuje 17 terminalami cross-dockingowymi, w których pracuje ponad 2,5 tys. osób.www.pulshr.pl | 26-09-2020 07:45:28