Delegowanie po nowemu. Zmiany odczują nie tylko firmy, ale i pracownicy


jk - 26 wrz 2019 17:22


Nowe przepisy Parlamentu Europejskiego wpłyną na delegowanie polskich pracowników do innych krajów Unii Europejskiej. Jeśli przedsiębiorcy nie przygotują się na zmianę prawa, mogą stracić klientów, a Polacy wyjeżdżający zarobkowo za granicę - pracę.

Od 30 lipca 2020 r. przedsiębiorcy delegujący pracowników do krajów UE, będą musieli wdrożyć zasady wynikające z nowelizacji dyrektywy. Zmiana dotyczy dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług transgranicznych.

Tym, co najsilniej może uderzyć w polskich przedsiębiorców jest ograniczenie delegowania w czasie.

- Oznacza to, że w ramach danego kontraktu pracodawca będzie mógł delegować pracownika przez 12, lub w szczególnych przypadkach 18 miesięcy, a nie jak dotychczas, w praktycznie nieograniczonym czasie - mówi Margareta Przybyła, ekspert i doradca ds. europejskich, była doradczyni w Parlamencie Europejskim europoseł Danuty Jazłowieckiej.

- Po tym okresie zostanie zobowiązany do stosowania wobec pracownika całego prawa pracy obowiązującego w kraju przyjmującym. Wyjątkiem od tego będą przepisy dotyczące warunków zawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz pracownicze programy emerytalne - dodaje.

Zmiany dotkną też pracowników

Polska jest krajem, który deleguje do UE największą liczbę pracowników. Sporą grupą osób z Polski, która pracuje w krajach członkowskich UE, są opiekunki i opiekunowie osób starszych. Dotychczas osoby takie mogły pracować za granicą czasowo, ale limit ten nie był ściśle określony. Zastosowanie prawa kraju, do którego były delegowane, dotyczyło ich tylko w pewnym zakresie. Od 30 lipca 2020 r. okres, przez który dana osoba będzie mogła być delegowana automatycznie zostanie skrócony do owych 12 miesięcy. I tu zaczynają się problemy polskich przedsiębiorców.

Czytaj też: Unijne przepisy ograniczą swobodę świadczenia usług. Jakie będą konsekwencje?www.pulshr.pl | 18-09-2020 11:30:44