Czas na Wschód. Dziś start jednej z najważniejszych debat gospodarczych w kraju


Oskar Filipowicz, PIM - 25 wrz 2019 6:00


O wyzwaniach i strategiach rozwojowych Polski Wschodniej, o tym, co ważne dla gospodarki, dla miast, gmin oraz dla rynku pracy i młodego pokolenia będzie mowa w trakcie VI Wschodniego Kongresu Gospodarczego (WKG) w Białymstoku.

Tegorocznej edycji Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku towarzyszy hasło „Tu spotyka się Zachód ze Wschodem”.

– Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku to debata różnych środowisk, przedstawicieli świata biznesu, gospodarki i polityki, ekspertów, naukowców. Rozmawiamy o istotnych tematach, tym, co najważniejsze z perspektywy lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i europejskiej – mówi Wojciech Kuśpik, inicjator Wschodniego Kongresu Gospodarczego, prezes Grupy PTWP. – Spotkania, networking i kongresowa, wyjątkowa atmosfera – to kolejne z atutów wydarzenia.

Wydarzenie to, gromadzące co roku grono prestiżowych gości ze świata polityki, biznesu i nauki, przyjmowane jest z uznaniem przez środowiska gospodarcze i samorządowe.

W programie tegorocznego Kongresu znalazło się wszystko, co w istotnej mierze wpływa na sytuację gospodarczą Polski i Europy, a więc rozwojowe ambicje, dotychczasowe osiągnięcia, nowe czynniki wzrostu, szanse i wyzwania, ale także problemy i bariery do pokonania.

Program tegorocznego Kongresu rozpoczyna dziś sesja plenarna „15 lat w Unii Europejskiej”. Jej uczestnicy (m.in. dyplomaci i politycy z krajów bałtyckich, Niemiec, Słowacji czy  Węgier) rozmawiać będą o tym, co daje członkostwo w strukturach unijnych, porównają doświadczenia różnych krajów, poruszą temat wschodniego sąsiedztwa w Europie, przyszłego budżetu Unii Europejskiej oraz roli wsparcia finansowego z UE na drodze, jaką w półtorej dekady przebyły województwa Polski Wschodniej.

Praca i młodzież

Wyzwania współczesnego rynku pracy – nowe zawody i zawody deficytowe, nowe technologie zmieniające rynek pracy, problemy demograficzne, ale też związane z migracjami, wreszcie szkolnictwo zawodowe i elastyczność to niektóre z punktów agendy odpowiadające na zapotrzebowanie uczestników o bardziej społecznym spektrum zainteresowań i kompetencji.

W ramach Kongresu odbędzie się także spotkanie w ramach Projektu EEC – Liderzy Przyszłości. Charyzma, osobowość, ciężka praca czy szczęście?

O tym, co jest potrzebne, by osiągnąć sukces w biznesie, opowiedzą goście specjalni tego kierowanego do młodzieży spotkania. Liderzy Przyszłości, projektantka mody, iluzjonista, raper oraz twórca marki, która podbija serca gwiazd rocka, podzielą się swoimi doświadczeniami i wyzwaniami na drodze do realizacji marzeń.

Teraz gospodarka

Energetyka i infrastruktura, klimat dla inwestycji i wykorzystanie funduszy unijnych, cyfryzacja i nowa gospodarka – to tematyczne filary całej dwudniowej debaty. Dyskusje poświęcone gospodarce, przemysłowi, zmianom w strukturze produkcji w pięciu województwach Polski Wschodniej będą szansą na ocenę dokonań, a także przegląd ambicji i potencjału makroregionu.

Część Polski – kojarzona najczęściej z rolnictwem, przetwórstwem żywności i przemysłem spożywczym – to miejsce, w którym silne są ambicje związane z nowymi technologiami, branżą IT i transformacją cyfrową biznesu. Stąd w agendzie sesje o coraz bardziej otwartym na nowe technologie rynku żywności, ale także o Przemyśle 4.0 i nowych narzędziach w biznesie.

Odnawialna energia z naciskiem na rozwój energetyki rozproszonej i prosumenckiej,  a także „zielony przemysł”, który staje się atrakcyjne ekonomicznie to także ważne motywy Kongresu związane z rozwojem gospodarki, przemysłu i sektora energii.

Tę cześć Kongresowej debaty wesprą doświadczeniem m.in.: Małgorzata Oleszczuk, prezes PARP, Marcin Korolec minister środowiska w latach 2011-2013, a obecnie prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, Arnold Rabiega, prezes Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej, Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, czy Konrad Świrski, prezes Transition Technologies.

Rozwój, region, strategia

Ważny segment debaty to spotkania dyskusyjne poświęcone roli strategii w rozwoju regionów, inwestycjom samorządowych i ich finansowania, współpracy transgranicznej.

W międzynarodowym groni oceniony zostanie stan realizacji i potencjalny wpływ wielkich inwestycji infrastrukturalnych północ-południe (Via Carpatia, Rail Baltica) na rozwój regionu i wschodniej części Europy.

Padną pytania o program „Polska Wschodnia” i jego ewentualne rozszerzenie, rolę samorządów w tworzeniu warunków rozwoju gospodarczego, modele rozwoju obszarów metropolitalnych i niezurbanizowanych Polski Wschodniej.

Wśród uczestników sesji poświęconych rozwojowi, inwestycjom i samorządności znajdą się najważniejsi decydenci z kilku województw: Ewa Draus, wicemarszałek województwa podkarpackiego, Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego, Dariusz Stefaniuk, wicemarszałek województwa lubelskiego, Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski.

Ciekawymi rozmówcami dla samorządowców będą m.in. Arnold Bresch, członek zarządu i dyrektor ds. realizacji inwestycji w PKP Polskie Linie Kolejowe, czy szefowie specjalnych stref ekonomicznych.

Zwieńczeniem dzisiejszego dnia będzie wręczenie wyróżnień w konkursach TOP Inwestycje Komunalne oraz TOP Pracodawcy. W ten sposób Kongres promuje odpowiedzialnych, sprawnych, patrzących w przyszłość gospodarzy – miast, instytucji i firm. Zaprezentują się też wiodące start-upy Polski Wschodniej, a więc młody, innowacyjny, kreatywny biznes.

Województwa Polski Wschodniej stały się w ostatnich latach beneficjentami inwestycji współfinansowanych ze środków publicznych, w tym z UE. Obraz makroregionu zmienia się nadal. Polska Wschodnia jest wciąż “w pogoni” za europejskimi wskaźnikami PKB, ale także jakości życia. Boryka się z problemami związanymi z migracją, dostępnością komunikacyjną, wewnętrznym zróżnicowaniem rozwojowym regionów. Przesuwa strukturę gospodarki w kierunku dziedzin opartych na wiedzy.

Potrzeba wspólnej refleksji przedstawicieli różnych środowisk nad przyszłością tej części Polski to mocny fundament tego cyklicznego wydarzenia. VI Wschodni Kongres Gospodarczy, organizowany przez Grupę PTWP (jednego z najbardziej doświadczonych organizatorów imprez biznesowych w kraju) odbywa się w dniach 25-26 września 2019 r. w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.

Kongres będzie na bieżąco relacjonowany w portalach grupy PTWP.www.pulshr.pl | 05-08-2020 14:51:28