Pielęgniarki i położne zyskały specjalny zespół w resorcie zdrowia


PAP/KDS - 21 wrz 2019 11:46


W Ministerstwie Zdrowia powołany został specjalny zespół, który zajmie się m.in. opracowaniem głównych kierunków zmian systemowych w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Pracami zespołu pokieruje konsultant krajowa w dziedzinie pielęgniarstwa Maria Kózka, zastępcą przewodniczącej została członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia Grażyna Iwanowicz-Palus.

W składzie zespołu znaleźli się przedstawiciele Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych; Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas oraz wiceprezes Rady Mariola Łodzińska; przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentanci Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i Polskiego Towarzystwa Położnych.

Czytaj więcej: Pielęgniarki postawiły na Polskę. Zamiast 1300, tylko 430 wyjechało do pracy za granicę

Do zadań zespołu - jak napisano - należy opracowanie głównych kierunków zmian systemowych w zakresie kształcenia podyplomowego, zaproponowanie składu podzespołów merytorycznych do opracowania szczegółowych rozwiązań w poszczególnych obszarach kształcenia podyplomowego oraz przygotowanie i przedłożenie propozycji nowelizacji konkretnych aktów prawnych regulujących system kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Podstawą prac zespołu - jak wskazano - jest "Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce", opracowana w ramach projektu "Rozwój kompetencji pielęgniarskich".

Zespół ma zakończyć swoją działalność po realizacji zadania, nie później niż do 31 grudnia 2019 r.www.pulshr.pl | 10-08-2020 22:36:46