Zawieszone negocjacje. Zarząd Poczty Polskiej zabiera głos


GP - 19 wrz 2019 13:45


Poczta Polska zapewnia, że wychodzi z propozycją 70 mln zł na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników w tym roku. To odpowiedź na postulaty strony związkowej, która dziś (19 września) zawiesiła negocjacje.

W nocy z 18 na 19 września doszło do zawieszenia negocjacji między stroną związkową w Poczcie Polskiej, a prezesem i przedstawicielami zarządu. Jak przekonuje NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej nie udało się dojść do porozumienia, bo przedstawiciele właściciela, Skarbu Państwa, trzymali stronę zarządu i nie wykazali dość empatii dla pracujących.

19 września zarząd wystosował komunikat prasowy, w którym przedstawił swoją wersję negocjacji i zaakcentował, że już oferuje "750 zł dodatkowych świadczeń dla każdego pracownika Poczty Polskiej." W ocenie zarządu to propozycja pracodawcy przedstawiona partnerom społecznym na ostatnim spotkaniu negocjacyjnym, które właśnie uległy zawieszeniu. Oznacza to wypłatę podwyżek w dwóch transzach po 350 zł w listopadzie i 400 zł w grudniu.

- Partnerzy społeczni nie przyjęli tej propozycji, mediacje będą kontynuowane - czytamy dalej stanowisko. Pracodawca przekonuje równocześnie, że wzrost płacy minimalnej w Poczcie Polskiej do kwoty 2 600 zł od 1 stycznia 2020 roku jest gwarantowany i nie jest zagrożony.

- Pracodawca jest gotowy do dalszych rozmów. Intencją jest wynegocjowanie porozumienia i rozpoczęcie szerszej dyskusji na temat paktu społecznego skutkującego wprowadzeniem w Spółce polityki wzrostu wynagrodzeń poszczególnych grup zawodowych w kolejnych latach - mówi Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej. Strona związkowa także jest gotowa na dalsze rokowania.

Postulat strony społecznej, by pracownik Poczty Polskiej otrzymał podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 400 zł od 1 czerwca br. to - w ocenie zarządu - koszt 287 mln w roku 2019 i blisko 530 mln zł rocznie w budżecie na 2020 rok. Nie ma zgody na tak wysokie podwyżki.

- Sytuacja finansowa Spółki umożliwia wypłatę co miesiąc premii dla wszystkich pracowników w wysokości ok. 290 zł brutto, wypłatę dodatków stażowych w wysokości od 3 do 20 proc. pensji, a także raz w roku wypłatę trzynastej premii równej płacy zasadniczej danego pracownika. Do tych składników dochodzą nagrody jubileuszowe oraz dodatki za nadgodziny" czytamy w dokumencie wystosowanym przez Pocztę.

Dodatkowo pracodawca podkreśla, że w latach 2016-2019 zostało przeprowadzonych siedem podwyżek wynagrodzeń. W efekcie przeciętnie wynagrodzenia Pracowników (włączając wynagrodzenie zasadnicze, premie, dodatek stażowy i inne dodatkowe świadczenia i pochodne), po uwzględnieniu wszystkich podwyżek w latach 2016 - 2018,  wzrosły średnio o 1200 zł brutto na etat a ostatnia podwyżka wynagrodzeń miała miejsce w październiku ubiegłego roku.

Dodając do tego faktu, że obecnie koszty pracy Poczty Polskiej stanowią 70 proc. wszystkich kosztów ponoszonych przez spółkę negocjacje zapowiadają się gorąco.www.pulshr.pl | 16-07-2020 15:59:38