Jest ich coraz więcej, ale wciąż za mało. Dziś obchodzą swoje święto


Justyna Koc - 16 wrz 2019 8:36


W poniedziałek 16 września przypada Europejski Dzień Maszynisty. Zawód ten istnieje w Polsce ponad 170 lat. Pierwszym maszynistą był Leon Miastowski, który w 1844 roku jako pierwszy na ziemiach polskich poprowadził parowóz Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.

Według danych Urzędu Transportu Kolejowego, na koniec drugiego kwartału 2019 r. ponad 18 tys. osób miało w Polsce uprawnienia do prowadzenia pojazdu kolejowego (maszyniści i prowadzący pociągi lub pojazdy kolejowe) i było to o 150 osób więcej w stosunku do analogicznego okresu w zeszłym roku.

Większość z tych osób, bo ponad 16,7 tys. stanowili zatrudnieni na stanowisku maszynisty posiadającego licencję maszynisty oraz ważne badania na świadectwo maszynisty.

Luka pokoleniowa wśród maszynistów

Dla rynku kolejowego dużym wyzwaniem jest luka pokoleniowa. Najliczniejszą grupę stanowią maszyniści, którzy mają ukończone 55 lat - jest ich 4401, co stanowi 26,2 proc. całej grupy zawodowej. Maszyniści w przedziale wiekowym 50-55 lat to grupa 2575 osób, co stanowi 15,3 proc. wszystkich maszynistów.

- Przeprowadzona przez UTK analiza wskazuje, że w 2031 r. w podmiotach kolejowych powinno być zatrudnionych około 22 tys. maszynistów. Biorąc pod uwagę odejścia z zawodu (emerytura, wymogi zdrowotne itd.) oraz wzrost pracy przewozowej oznacza to konieczność zatrudnienia minimum 16,7 tys. nowych maszynistów. Przy takich założeniach średniorocznie należy przeszkolić prawie 1,3 tys. kandydatów na maszynistów - mówi Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.

- Należy jednak pamiętać, że szkolenie na licencję i świadectwo trwa około 2966 godzin, czyli 371 dni roboczych (1 rok i 6 miesięcy). Czas ten jest krótszy dla absolwentów niektórych kierunków kolejowych. Mogą oni od razu przestąpić do egzaminu na licencję bez odbywania prawie 300 godzin szkolenia. Długość szkolenia na świadectwo maszynisty jest zmienna i zależy od zakresu nabywanych uprawnień (rodzaju taboru i infrastruktury oraz charakterystyki pracy na stanowisku np. w ruchu towarowym) - dodaje.

Firmy zabiegają o pracownikówwww.pulshr.pl | 01-10-2020 17:15:50