Auchan patronuje klasom cukierniczym. Liczy na przyszłych pracowników


DlaHandlu.pl - 12 wrz 2019 17:57


Dnia 30 sierpnia została podpisana umowa pomiędzy Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Piasecznie a Auchan Retail Polska. Dotyczy ona objęcia patronatem 6 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczących się w tej szkole. Podejmą oni naukę zawodu cukiernik. Nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem zawodowym.

Od trzech lat Auchan Polska otwiera klasy patronackie w całej Polsce, by zwiększyć skuteczność kształcenia zawodowego, pozyskać młodzież do praktycznej nauki zawodów, na które jest i będzie zapotrzebowanie na rynku pracy oraz wykształcić potencjalnych młodych pracowników, którzy trwale zwiążą swoją karierę z Auchan. Trzyletnia współpraca ze Szkołami Branżowymi pozwoliła uczyć w zawodach: sprzedawca, piekarz i cukiernik 71 uczniów w 11 sklepach w całej Polsce.www.pulshr.pl | 14-08-2020 19:18:33