Randstad wprowadził rewolucję w komunikacji wewnętrznej. "Dialog ma być ciągły i otwarty"


KDS - 11 wrz 2019 14:56


Agencja pracy Randstad chce zwiększyć zaangażowanie pracowników. W tym celu uruchomiła nowy system badania tego wskaźnika. To Randstad InTouch. - Digitalizacja, szybkie tempo życia i dostępność różnorodnych kanałów komunikacji odciskają swoje piętno również na rynku pracy. Dla zarządzających i branży HR koniecznością jest wsłuchiwanie się w potrzeby pracowników - mówi Ewa Wawszczak, general HR manager w Randstad Polska.

- Zmiany na rynku pracy sprawiają, że organizowanie spotkań z pracownikami raz w roku nie buduje ich zaangażowania i komfortu pracy. Dlatego zdecydowaliśmy się ponownie zdefiniować sposób prowadzenia rozmów kierowników z członkami zespołów. Dialog powinien być ciągły, otwarty i opierać się na postępach pracowników. Budowanie zaangażowanego zespołu, dostosowanie ról jego członków do zmieniającego się środowiska biznesowego, analizowanie danych w czasie rzeczywistym pozwala ulepszyć kulturę organizacji oraz odnieść sukces biznesowy - mówi Ewa Wawszczak, general HR manager w Randstad Polska.

Nowe narzędzie

By to osiągnąć, firma zdecydowała się wprowadzić anonimowe narzędzie, które pomaga zmierzyć komfort i zaangażowania zatrudnionych oraz identyfikuje obszary do poprawy i mocne strony firmy. 

Randstad InTouch ma zmienić podejście do komunikacji z zespołem, w praktyce jest to nowy, w pełni anonimowy, system badania zaangażowania pracowników. Podstawowe różnice pomiędzy tym narzędziem i tradycyjną formą analiz to większa częstość przeprowadzania badań, dostępność ankiet na nośnikach elektronicznych, możliwość dodawania komentarzy, dostępność wyników w czasie rzeczywistym, łatwość w udostępnianiu i analizie danych oraz sugestia dalszych, możliwych do podjęcia działań naprawczych.

Czytaj więcej: Komunikacja wewnętrzna na miarę XXI wieku. Zamiast maila, vlog, intranet i multimedia

Istotnym elementem jest też to, że managerowie otrzymują odpowiedzi pracowników niezwłocznie po zakończeniu ankiety i mają możliwość zadania dodatkowego, uszczegóławiającego pytania pracownikowi.

- Podczas anonimowego badania pracownicy wyrażają swoją szczerą opinię. Nie wykluczamy sytuacji, w której managerowie dowiedzą się czegoś nieprzyjemnego o sposobie swojego zarządzania. Zdarzenie takie należy potraktować jako szansę. Można zrobić krok wstecz, by lepiej zrozumieć perspektywę pracowników. Należy odbyć pogłębiającą rozmowę z zespołem i ustalić plan wprowadzenia niezbędnych zmian. Taki wspólny wysiłek pozwoli pracownikom poczuć rzeczywisty wkład, jaki wnoszą w tworzenie atrakcyjnego środowiska pracy - komentuje Ewa Wawszczak.

Pozytywne efekty

Zebrane w ten sposób informacje agencja wykorzystuje do ulepszania organizacji pracy. W efekcie notuje kilkuprocentowy wzrost zaangażowania pracowników w każdym kolejnym kwartale. Jak wyjaśniają przedstawiciele agencji, jest to możliwe dzięki wprowadzeniu faktycznych działań w obszarach wskazanych przez pracowników, jako te, które należy poprawić. Dzięki warsztatom i precyzyjnym planom działań udało się także osiągnąć wzrosty w zespołach, gdzie odnotowano problemy zaangażowania ich członków. W Randstad rotacja dobrowolna pracowników zmniejszyła się o 25 punktów proc. w ujęciu rok do roku, a całkowita o 20 punktów proc.

Czytaj więcej: Stworzyli intranet dla PKP Energetyki. Dostali za niego Świętego Graala w dziedzinie projektowania intranetowego

Wawszczak podkreśla, że wyższy poziom zaangażowania pracowników z reguły przekłada się na ich wyższą wydajność w pracy. Dlatego managerowie powinni poświęcić czas, aby przeanalizować i zrozumieć zebrane w badaniach dane. Rzetelna analiza opinii i odczuć członków zespołu pozwoli podjąć działania, które zbudują wartościowy zespół ludzi zaangażowanych w powierzone im działania. Ważne jest także, aby managerowie dawali dobry przykład ludziom, którymi zarządzają, tak aby tworzyć angażującą kulturę w swoich zespołach. Zachęcenie do udziału w badaniach, przełoży się na lepszy ogląd sytuacji i nastrojów, jakie panują wśród członków zespołu.

Pracownicy natomiast powinni wykazać się dozą cierpliwości – nie wszystkie efekty wprowadzanych zmian będą widoczne od razu. Nowe narzędzie do badania zaangażowania pozwoli kierownictwu wyższego szczebla i działowi HR przeglądać i analizować wyniki w łatwy sposób, co pozwoli na efektywną współpracę z managerami i tworzenie planów działań, tam gdzie będzie to konieczne.

Feedback po polsku 

Jak wynika z badania Workmonitor przeprowadzonego na zlecenie Randstad, regularnie niemal dwie trzecie Polaków otrzymuje oceny od swoich pracodawców. 27 proc. respondentów spotyka się z przełożonym na corocznym podsumowaniu pracy, 22 proc. takie spotkania ma co kwartał, a co piąty ankietowany w ogóle nie ma szansy podsumować z szefem swoich zawodowych postępów i omówić kwestii, które wymagają większego zaangażowania. 18 proc. polskich pracowników jest poddawana ocenie pracodawcy co miesiąc, 9 proc. - co pół roku, a 4 proc. - co tydzień. Oznacza to, że 58 na 100 uczestników badania z informacją zwrotną od przełożonego spotyka się raczej incydentalnie, rzadziej niż raz w miesiącu.

- Tymczasem znaczenie bieżącej, częstej oceny postępów w pracy zatrudnieni docenią szczególnie, bo pozwala im od razu zastosować sugestie i rady w praktyce, osiągać lepsze wyniki i uniknąć tych samych błędów - podkreśla Monika Hryniszyn, dyrektor personalna i członek zarządu Randstad Polska. Jak dodaje ekspertka, taka bieżąca komunikacja to nie tylko przestrzeń doceniania pracowników i budowania ich zaangażowania, ale też element wspierający ustawiczny rozwój zespołu.

I faktycznie, 55 proc. badanych deklaruje, że wykorzystuje uwagi otrzymywane na bieżąco w trakcie wykonywania obowiązków. Ponad połowa polskich pracowników (51 proc.) twierdzi, że informacje zwrotne pozwalają w pełni zrozumieć, jaki cel stawia przed nimi przełożony i w jaki sposób można go zrealizować. 33 proc. badanych uważa, że prawidłowy feedback wspiera otwartą komunikację w firmie, 32 proc. czuje się dzięki niemu częścią zespołu. Dla 27 na 100 ankietowanych takie informacje są zachętą do rozwoju i nauki. Podobny odsetek czuje dzięki nim większą motywację.www.pulshr.pl | 21-02-2020 10:24:46