69 proc. pracowników twierdzi, że lepiej wykona pracę swojego szefa


GP - 11 wrz 2019 13:25


69 proc. pracowników twierdzi, że lepiej wykonywałoby pracę swoich przełożonych. To wniosek z nowego badania "Global State of Managers" przeprowadzonego na próbie 3000 osób.

Gdy przyjrzymy się dokładniej wynikom związanym z oceną pracy managera, okazuje się, że pracownicy pokolenia milenialsów i pokolenia Z są najczęściej przekonani o swojej zdolności do prześcignięcia szefa w jego obowiązkach. 73 na 100 milenialsów podziela taka ocenę, w pokoleniu Z ten odsetek wynosi 70 proc.

Drugim ważnym wnioskiem płynącym z raportu jest wartość 71 proc., która obrazuje ogólną ocenę wydawaną przez badanych szefom. To odsetek osób, które dobrze oceniają swoich przełożonych.

Pytani cenią sobie zdolności komunikacji managerów (71 proc. pozytywnych ocen) oraz ich etykę zawodową (70 proc. pozytywnych ocen).

Czytaj też: "Znam menedżerów, którzy za sukces zawodowy zapłacili wysoką cenę"

Piszący o badaniu hrnews.co.uk podkreśla, że wraz ze wzrostem wieku ankietowanych rośnie odsetek osób negatywnie oceniających zarządzających. Najbardziej krytyczni są pracownicy pokolenia BabyBoomers. Wystawiają oni częściej kierującym oceny dostateczne i negatywne. Pokolenie X jest niewiele bardziej wybaczające. Należący do pokolenia Y i Z są lepszego zdania o wydających im polecenia.

Relacja z przełożonym jest kluczowa dla 70 na 100 pracowników. Te osoby uważają wprost, że gdy ta relacja ulegnie pogorszeniu, po prostu opuszczą daną organizację.

Pracownicy z Indii są najbardziej zadowoleni ze swoich przełożonych. Na 100 pytanych Hindusów aż 8 ma o kierujących ich pracą dobre zdanie. Na przeciwległym biegunie znajdziemy Francuzów (59 proc. pozytywnych ocen), Niemców (62 proc.) i Brytyjczyków (61 proc.), którzy rzadziej przyznawali managerom dobre oceny..

Najwyżej oceniani są kierujący pracą w firmach technologicznych i w usługach profesjonalnych. Dużo pracy, by poprawić ocenę pracowników, czeka managerów w tradycyjnej produkcji czy w handlu.

Raport "Global State of Managers" powstał w oparciu o ankiety zadane pracownikom w Australii, Kanadzie, Francji, Niemczech, Indiach, Meksyku i w Wielkiej Brytanii. Przepytano 3000 osób, zadając pytania zwłaszcza o relację pracownik-przełożony. Badano komunikację między stronami tej relacji, kompetencje, rozwój osobisty oraz wsparcie, jakiego pracownicy i ich managerowie sobie udzielają. Badanie przeprowadził instytut Kronos Incorporated. To amerykański think tank, który oferuje także oprogramowanie do zarządzania kadrami międzynarodowymi.www.pulshr.pl | 21-02-2020 09:40:20