Ewa Sadkowska dyrektorem Instytucji Filmowej Silesia Film


aw - 11 wrz 2019 10:11


Nowym dyrektorem Instytucji Filmowej Silesia Film w Katowicach, powołanym decyzją Zarządu Województwa Śląskiego, została Ewa
Sadkowska.

Ewa Sadkowska pracę zawodową rozpoczynała w Teatrze Śląskim na stanowisku specjalisty w biurze obsługi widowni, kolejno awansując na kierownika, a potem na pełnomocnika dyrektora ds. sprzedaży. W teatrze była współodpowiedzialna za planowanie, pozyskiwanie środków na dodatkowe działania, budżetowanie i wycenę spektakli; współpracowała z radą mecenasów, wprowadziła też do repertuaru teatru wiele autorskich pomysłów, m.in. premiery studenckie i nauczycielskie.

W latach 2006-2010 pracowała w prywatnej spółce jako dyrektor ds. marketingu, w międzyczasie ukończyła podyplomowe studia kuratorskie w zakresie sztuki współczesnej oraz studia menadżerskie oparte na strukturze MBA.

W 2014 roku zaczęła pracę w narodowej orkiestrze symfonicznej polskiego radia na stanowisku menadżera sal koncertowych - kierownika działu obsługi widowni. Przez 5 lat zorganizowała 163 imprezy komercyjne, co przyniosło orkiestrze ponad 3 miliony wpływów brutto.

Ewa Sadkowska zaznacza, że w swojej koncepcji zarządzania instytucją filmową Silesia Film chciałaby kontynuować dobre praktyki wypracowane we wcześniejszych latach, wzmocnić je oraz wprowadzić rozwiązania, które sprawdziły się w innych instytucjach. Ponadto planuje rozbudować i zróżnicować odbiorczo ofertę edukacyjną kin, uwzględnić potrzeby widzów o utrudnionym dostępnie do oferty kinowej (np. wprowadzić pokazy z audio deskrypcją czy tłumaczeniem w języku migowym), zadbać o infrastrukturę kin, w oparciu o którą można wzmocnić pozytywny kontakt z widzem; chce a także korzystać z dorobku historycznego i specyfiki regionu w budowaniu marki i oferty Instytucji Filmowej Silesia Film.

Kadencja nowej dyrektor rozpoczęła się 1 września 2019 roku i będzie trwała 4 lata.www.pulshr.pl | 13-07-2020 06:38:33