Porozmawiajmy o szczęściu, czyli temat angażujący firmy coraz bardziej


GP - 30 sie 2019 11:15


Trwa cykl spotkań Praktycy Różnorodności w Lepszym Świecie, którego nową odsłoną było spotkanie 28 sierpnia. W ramach tego zgromadzenia zaproszeni eksperci rozmawiali o szczęściu w pracy.

Temat radości w organizacji jest szczególnie ważny, kiedy pracodawcy muszą jeszcze bardziej zabiegać o pracowników. Wobec bezrobocia w Polsce wynoszącego 5,3 proc. nabiera coraz większego znaczenia.

Spotkania, których organizatorem są Henkel Polska i Better, to rozwinięcie formuły Kongresu Różnorodności. Spotkanie Praktyków Różnorodności w Lepszym Świecie było okazją do rozmowy przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych oraz mediów na temat wyzwań w zakresie wprowadzania rozwiązań, zwiększających poziom szczęścia i dobrostanu pracowników. W swoim wystąpieniu otwierającym spotkanie Joanna Heidtman, psycholog i doradca biznesu, podkreślała, że celem organizacji nie powinno być uszczęśliwianie pracowników, tylko stworzenie środowiska pracy, w którym każdy pracownik może w pełni wykorzystywać własny potencjał.

Joanna Heidtman w czasie prelekcji Spotkanie Praktyków Różnorodności w Lepszym Świecie. (fot. materiały prasowe) Joanna Heidtman w czasie prelekcji Spotkanie Praktyków Różnorodności w Lepszym Świecie. (fot. materiały prasowe)

W panelu 28 sierpnia udział wzięli Joanna Heidtman, Bogumiła Głownia (Ikea Retail), Adam Targowski (Skanska) i Rafał Mikołajczyk (Benefit Systems).

Za najistotniejsze czynniki definiujące poczucie szczęścia pracowników paneliści uznali jakość relacji i szacunek w miejscu pracy, wspólnotę wartości pracowników i organizacji oraz poczucie sensu wykonywanej pracy. Kameralna atmosfera spotkania sprzyjała otwartej debacie z udziałem publiczności. Szczególnie szeroko dyskutowany był temat autentyczności podejmowanych przez pracodawców działań.

Paneliści zebrani w ramach warszawskiego Spotkania Praktyków Różnorodności w Lepszym Świecie. (fot. materiały prasowe) Paneliści zebrani w ramach warszawskiego Spotkania Praktyków Różnorodności w Lepszym Świecie. (fot. materiały prasowe)

- Temat drugiego spotkania, którym było szczęście w pracy, okazał się być tematem niezwykle ważnym i wielopoziomowym - podkreślała Dorota Strosznajder z firmy Henkel, inicjatorka i współorganizatorka Kongresu Różnorodności i spotkań Praktyków Różnorodności w Lepszym Świecie. - Chociaż pojęcie szczęścia w pracy spotyka się wciąż z oporem pracodawców w Polsce, to są wśród nich też firmy, które właśnie w dobrostanie pracowników widzą siłę napędową swojej organizacji. To one kształtują społeczną odpowiedzialność biznesu i przyczyniają się do tworzenia standardów na rynku pracy, które być może za kilka lat będą stanowić kluczowy czynnik polityki korporacyjnej wielu firm - dodawała. - Wierzymy, że dzięki spotkaniom Praktyków Różnorodności przyczyniamy się do szerzenia ważnych idei, które mogą stanowić odpowiedź na wiele problemów współczesnego świata.

Spotkanie odbyło w firmie Marro na warszawskim Powiślu.www.pulshr.pl | 28-02-2020 12:25:15