Nie myl zaangażowania z odpowiedzialnością


KDS - 23 sie 2019 13:56


Zaangażowanie i przejawianie własnej inicjatywy to według wielu badaczy klucz do efektywności. Według różnych szacunków przedsiębiorstwa zatrudniające takie osoby wypracowują zyski rzędu nawet 19 proc. ponad średnią.

Autentyczne zaangażowanie pracownika może pozytywnie wpłynąć na wyniki firmy. Szacuje się, że firmy zatrudniające takie osoby wypracowują zyski rzędu nawet 19 proc. ponad średnią. Przy czym kluczowe są tutaj trzy czynniki: wysoki stopień identyfikacji pracownika z firmą, wiązanie przez niego z firmą własnej przyszłości zawodowej i poczucie silnej motywacji do dawania z siebie więcej, niż wynika z zakresu jego obowiązków.

Jednak jak wskazuje Natalia Bogdan, właścicielka agencji pośrednictwa pracy Jobhouse, cechy te niekoniecznie muszą wiązać się z samodzielnością rozumianą jako umiejętność podejmowania decyzji w krytycznych dla przedsiębiorstwa momentach. A co za tym idzie - zaangażowanie nie zawsze równa się faktycznej odpowiedzialności.

fot. shutterstock fot. shutterstock

- Zmiany cywilizacyjne - szczególnie te w obrębie technologii - w coraz większym stopniu wymuszają na nas postawy elastyczne i proaktywne. Praca przyszłości, która tak naprawdę staje się na naszych oczach teraźniejszością, będzie, jak chyba nigdy dotąd, wymagać od pracowników podejmowania samodzielnych decyzji, a nie reaktywnego wykonywania poleceń. Właściwie jest tylko jedna metoda sprawdzenia, czy nasi podwładni są w stanie owym wyzwaniom sprostać. Muszą poczuć, że są autentycznie odpowiedzialni za swoje działania - mówi Bogdan.

Ekspertka wskazuje na konieczność poszerzenia skali dopuszczalnej samodzielności w podejmowaniu ważnych decyzji. Dobrym przykładem, że ta strategia działa, może być choćby koncern Toyota, w którym co prawda określono oczekiwany poziom wyników, ale to sami pracownicy mieli doskonalić swój proces pracy tak, by móc je osiągnąć. - Tę samą metodologię stosuje się obecnie między innymi w branży medycznej czy informatycznej. Kluczem do skuteczności jest tutaj osiągnięcie równowagi między ścisłym definiowaniem procesu, a określoną w jego ramach swobodą do kreatywnego eksperymentowania - wskazuje Bogdan.

Warto zaznaczyć, że jednym z elementów niszczących zaangażowanie w pracę jest samotność. Osamotnienie w miejscu pracy sprawia, że pracownik staje się bardziej wrażliwy, nieufny i zamknięty na innych. Co ważne, jest to niekorzystna sytuacja dla wszystkich stron – pracownika, jego zespołu i pracodawcy – ponieważ osamotnienie ma bezpośredni wpływ na wyniki pracy i zaangażowanie.

Jednocześnie, jak wynika z badań Hays Poland, satysfakcja z pracy wynika przede wszystkim z dobrej atmosfery i pozytywnych relacji.

- Aby budować zdrowe relacje oraz motywującą atmosferę w zespole, należy respektować proste zasady, takie jak wzajemny szacunek, uczciwość czy tolerancja. Współpraca i zaufanie są źródłem dobrej energii i decydują o poczuciu zadowolenia oraz efektywności. Szczęśliwi pracownicy są bardziej kreatywni i pracują wydajniej – uważa Agnieszka Czarnecka z Hays Poland.www.pulshr.pl | 02-07-2020 13:52:32