MRPiPS wspomaga finansowo regiony wysokiego bezrobocia


PAP/GP - 22 sie 2019 9:45


Dodatkowe 29,2 mln zł z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia trafiło do 69 urzędów pracy z 12 województw - poinformował wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.

W ramach ogłoszonego 1 lipca naboru dotyczącego finansowania ze środków rezerwy Funduszu Pracy programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia wpłynęło 69 wniosków. Dotyczyły one aktywizacji 8025 osób.

- O środki w ramach naboru mogli ubiegać się starostowie powiatów, w których stopa bezrobocia według stanu na koniec maja 2019 r. przekroczyła lub była równa 10 proc. Wszystkie, czyli 69 wnioskujących urzędów pracy, otrzymały środki rezerwy Funduszu Pracy w łącznej kwocie 29 213 100 zł - poinformował wiceszef MRPiPS.

Zaznaczył, że choć w całym kraju stopa bezrobocia jest najniższa od lat, to w Polsce jest wiele regionów, w których sytuacja na rynku pracy nie jest tak dobra. - Stąd decyzja o uruchomieniu dodatkowych środków Funduszu Pracy na aktywizację zawodową bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia - wskazał wiceminister Szwed.

W 2019 r. na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej urzędy pracy dysponują podstawową pulą środków w kwocie 2,147 mld zł.www.pulshr.pl | 01-10-2020 17:23:12