Koniec nadziei na emerytury stażowe. Ministerstwo nie pozostawia złudzeń


KDS - 21 sie 2019 20:00


Wprowadzenie do polskiego systemu emerytalnego możliwości uzyskania emerytury bez względu na wiek z uwagi tylko na odpowiednio długi staż pracy ubezpieczonych mogłoby budzić istotne zastrzeżenia o charakterze konstytucyjnym - tak na pismo Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w sprawie wprowadzenia emerytur stażowych, odpowiedziało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W piśmie, pod którym podpis złożył wiceminister Marcin Zieleniecki, zaznaczono, że zaproponowane przez związek rozwiązanie może budzić istotne zastrzeżenia o charakterze konstytucyjnym.

- Zgodnie bowiem z art. 67 ust. 1 Konstytucji RP, obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego, natomiast zakres i forma tego zabezpieczenia społecznego określa ustawa. Z przywołanego przepisu wynika, iż świadczenie w postaci emerytury uzależnione zostało przez ustawodawcę od osiągnięcia tylko jednej przesłanki, tj.przesłanki wieku emerytalnego - czytamy w odpowiedzi przesłanej do OPZZ.

Resort przytoczył również wyrok Trybunału Konstytucyjnego, z którego wynika, że prawo ustawodawcy do określenia zakresu zabezpieczenia społecznego obejmuje w szczególności prawo do wyznaczenia wieku emerytalnego w ramach pewnego przedziału czasowego, którego granice wyznacza istota prawa do emerytury. 

- Trybunał jednocześnie wskazał, że konstytucje prawo do emerytury jest prawem do otrzymania świadczenia w formach i zakresie określonych w ustawie, należnym obywatelowi za jego wysługi lub zasługi związane z pracą, po osiągnięciu określonego wieku. Przy czym wiek jest jedynym konstytucyjnym warunkiem nabywania prawa do emerytury; inne warunki mogą być określone ustawą, co do wieku emerytalnego ustawodawca jest upoważniony i obowiązany określić jego wysokość, nie może jednak z niego zrezygnować - napisali przedstawiciele resortu pracy.

Warto przypomnieć, że OPZZ od 2010 roku nieprzerwanie walczy o emerytury stażowe. Wtedy też rozpoczęła się zbiórka podpisów pod tą inicjatywą. Do chwili obecnej swój podpis złożyło pod nim właśnie 700 tys. osób.

Przez dwie kadencje Sejmu związkowcy prezentowali tę inicjatywę w parlamencie. W tym roku rozpoczęli kolejną próbę wprowadzenia tego rozwiązania w życie. 3 marca 2019 roku skierowali do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej przygotowany przez siebie projekt ustawy. W maju OPZZ zorganizował w tej sprawie pikietę przed gmachem resortu pracy.

Podobne rozwiązanie na początku tej kadencji Sejmu proponowało Polskie Stronnictwo Ludowe. Pod projektem, który zakładał, że kobiety i mężczyźni będą mogli przejść na emeryturę po 40 latach pracy bez względu na wiek, PSL zebrało ponad 115 tys. podpisów. Projekt również nie został przyjęty. Zaś 1 października 2017 roku weszła w życie ustawa przywracająca wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Był to powrót do sytuacji sprzed reformy z 2012 r.. Wtedy to rozpoczęło się stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego do 67 lat bez względu na płeć.www.pulshr.pl | 09-07-2020 16:54:27