Piękoś z Pekao: Oczekujemy wygasania presji płacowej


PAP/GP - 20 sie 2019 11:55


W średnim terminie oczekujemy stopniowego wygasania presji płacowej - ocenił nowe dane GUS Piotr Piękoś z Banku Pekao. Dodał, że w ujęciu miesięcznym wzrost liczby etatów w lipcu jest najniższy od 2013 r.

Jak podał 20 sierpnia Główny Urząd Statystyczny, wynagrodzenie w lipcu rdr wzrosło o 7,4 proc., po wzroście o 5,3 proc. w czerwcu. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2019 roku wyniosło 5 tys. 182,43 zł. Z kolei zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 2,7 proc., do 6 mln 397,2 tys.

- Z jednej strony mieliśmy najpewniej do czynienia z odbiciem dynamiki płac w górnictwie - mocno zaniżonej w czerwcu przez wysoką bazę odniesienia z poprzedniego roku, zaś z drugiej strony dynamika płac w przetwórstwie prawdopodobnie istotnie wzrosła za sprawą pozytywnego wpływu kalendarza (jeden dzień roboczy więcej niż przed rokiem) - wyjaśnił Piękoś.

Według niego, mimo nieco wyższego od oczekiwań odczytu, lipcowe dane o płacach potwierdzają ustabilizowanie się dynamiki wynagrodzeń. - W średnim terminie oczekujemy stopniowego wygasania presji płacowej wraz ze stopniowym normowaniem się problemu niedoborów kadrowych w krajowych firmach - ocenił analityk.

Piękoś odniósł się też do rocznej dynamiki zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw.

- W ujęciu miesięcznym liczba etatów zanotowała w lipcu wzrost jedynie o ok. 3 tys., co jest najniższym wzrostem w lipcu od 2013 roku - podkreślił. Dodał, że dane potwierdzają wyhamowywanie trendu wzrostowego zatrudnienia w warunkach coraz bardziej ograniczonych zasobów wolnej siły roboczej i przy jednoczesnym osłabieniu popytu na pracę w konsekwencji spowalniającej gospodarki.

Wskazał, że lipcowe dane z rynku pracy nie mają większego znaczenia w kontekście krajowej polityki pieniężnej. - W naszym scenariuszu bazowym niezmiennie zakładamy, że stopy procentowe NBP pozostaną na obecnym poziomie co najmniej do końca 2020 r. - podsumował.

 www.pulshr.pl | 11-08-2020 02:48:42