Energa zmienia regulamin pracy. Ma być dostosowany do realiów


KDS - 19 sie 2019 15:30


Możliwości elastycznego rozpoczęcia pracy czy wykonywania jej w ramach tzw. „home-office” to kilka ze zmian, jakie znalazły się w nowym regulaminie pracy obowiązującym pracowników Grupy Energa.

Jak tłumaczą przedstawiciele spółki, nowelizacja regulaminu pracy ma za zadanie szczegółowe sprecyzowanie praw i obowiązków pracodawcy i pracownika zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami spółki. Uchwalona przez zarząd Energi nowelizacja dopasowuje treść postanowień Regulaminu do aktualnych przepisów, w szczególności w zakresie zasad monitoringu i ochrony danych osobowych. Najważniejsze zmiany, poza zastosowaniem zapisów niezbędnych z perspektywy przepisów, dotyczą możliwości elastycznego rozpoczęcia pracy oraz wprowadzenia możliwości jej wykonywania w ramach tzw. „home-office”.

Nowelizacja zakłada, że w uzasadnionych przypadkach pracownik, po wyrażeniu zgody przez przełożonego, może wykonywać pracę z domu. Uelastycznieniu ulegną także godziny rozpoczęcia pracy - pracownik będzie mógł rozpoczynać ją w przedziale czasu od siódmej do dziewiątej, oczywiście w każdym dniu musi przepracować osiem godzin. W nowym regulaminie znalazł się także zapis o wolnym od pracy Dniu Energetyka.

- Obu stronom dialogu społecznego zależało na wprowadzeniu rozwiązań przyjaznych pracownikom i odpowiadających współczesnym standardom na runku pracy - tłumaczy Łukasz Malinowski, dyrektor Departamentu Polityki Personalnej Energi.Z

Z kolei Grzegorz Ksepko, prezes Grupy Energa dodaje, że wszystkie te zmiany wynikają z zaufania do naszych pracowników i założenia, że ich większa swoboda spotęguje kreatywność i wydajność.

- Dla nas istotne są przede wszystkim efekty pracy, a nie sztywne roboczogodziny. Myślę, że uzgodnione ze stroną społeczną regulacje oznaczać będą ogromne korzyści, i to zarówno dla pracowników, jak i dla firmy - mówi Ksepko.

Praca zdalna - brakuje przepisówwww.pulshr.pl | 26-09-2020 06:34:24