Praca w innowacyjnych firmach. Swoboda dla pracowników, wyzwanie dla zarządzających


KDS - 20 sie 2019 20:00


Firmy dojrzałe cyfrowo wprowadzają innowacje znacznie szybciej niż mniej zaawansowane w tym względzie organizacje. Korzystają na tym również pracownicy, którzy otrzymują więcej swobody w działaniu - wynika z badań raportu "Dojrzałość cyfrowa firm w 2019 roku" opublikowanego przez Deloitte.

Z raportu dowiemy się, że firmy dojrzałe cyfrowo wprowadzają innowacje znacznie szybciej niż mniej zaawansowane w tym względzie organizacje. 81 proc. respondentów z tych firm uważa innowacyjność za siłę ich organizacji. Taką samą opinię prezentuje jedynie 10 proc. ankietowanych z firm na wcześniejszym etapie procesu cyfryzacji.

- Firmy dojrzałe inwestują więcej w innowacje i nieustannie dążą do wprowadzania cyfrowych usprawnień - czyniąc to w sposób, który jest obcy firmom mniej dojrzałym. Warto pamiętać, że to właśnie dojrzałe cyfrowo firmy są źródłem innowacji - nie powstają one jedynie w zakamarkach laboratoriów oraz działów badań i rozwoju. Dojrzałe cyfrowo firmy zdecydowanie częściej stanowią element cyfrowych ekosystemów, ich pracownicy zaś są często przypisani do interdyscyplinarnych zespołów - wskazują autorzy raportu. To, jak zaznaczają w Deloitte, jest właśnie źródłem innowacji. 

Firmy wprowadzające rozwiązania cyfrowe nie tylko częściej korzystają z zespołów interdyscyplinarnych - tego rodzaju zespoły działają też zupełnie inaczej w strukturach bardziej dojrzałych organizacji. Cieszą się one większą autonomią, a ich pracownicy są częściej oceniani jako zespół. Członkowie tych zespołów dużo częściej twierdzą również, że wykonując swoją interdyscyplinarną pracę, cieszą się wsparciem wyższej kadry zarządzającej. W przypadku bardziej zaawansowanych firm nacisk, jaki kładzie się w procesie organizacji zespołów interdyscyplinarnych, przesuwa się z projektów ku produktom.

Okazuje się też, że pracownicy w rozwiniętych pod kątem cyfrowym firmach mają więcej swobody w działaniu. Chodzi o wprowadzanie do swojej codziennej pracy innowacyjnych rozwiązań - bez względu na to, czym się zajmują.

Jednak ta elastyczność w działaniu - zarówno pracowników, jak i całych przedsiębiorstw - wiąże się z wyzwaniem dla kadry zarządzającej. Tego typu firmy bowiem wymagają bardziej szczegółowego zarządzania. - Organizacje potrzebują zasad pełniących rolę sztywnych ram ograniczających zwiększoną autonomiczność, która wynika z szerszej sieci kontaktów. Firmy dojrzałe cyfrowo częściej posiadają jasno określone zasady etyczne dotyczące ich działalności cyfrowej. Jednak same zasady nie są wystarczające. Jedynie 35 proc. respondentów z firm o wszystkich poziomach zaawansowania cyfrowego twierdzi, że ich organizacja mówi wystarczająco dużo o społecznych i etycznych skutkach działalności cyfrowej - wskazują autorzy badania.

Innowacyjne firmy, perspektywiczny pracodawca

Okazuje się również, że firmy nowoczesnej gospodarki dają duże perspektywy na znalezienie pracy. 2018 rok zakończyły z 6,11 proc. wzrostem zatrudnienia (w porównaniu do roku 2017). W skali roku największe zmiany odnotował sektor usługowy, zatrudniając o 6,54 proc. więcej pracowników niż w ubiegłym roku - wynika z najnowszego raportu „Zatrudnienie w nowoczesnej gospodarce Q4 2018/FY 2018”, opracowanego przez ADP Polska.

Co więcej, to właśnie przedsiębiorstwa z sektora usług od drugiego kwartału 2018 r. wyróżniały się największą dynamiką wzrostu zatrudnienia w nowoczesnej gospodarce ogółem (drugi kwartał +8,46 proc.; trzeci kwartał +7,42 proc.; czwarty kwartał +8,44 proc.).

Chociaż cały sektor usługowy odznacza się najwyższym wzrostem zatrudnienia (+6,54 proc. w porównaniu do 2017 r.), to jednak można zaobserwować wyhamowanie dynamiki zatrudnienia w dużych przedsiębiorstwach, które w czwartym kwartale 2018 r. zatrudniły o 4,95 proc. więcej pracowników aniżeli w analogicznym okresie 2017 r. Była to najniższa dynamika wzrostu zatrudnienia w skali całego roku (pierwszy kwartał +6,65 proc.; drugi kwartał +6,11 proc.; trzeci kwartał +6,94 proc.; czwarty kwartał +4,95 proc.).

- Jak pokazują dane ADP, przedsiębiorstwa nowoczesnej gospodarki w dalszym ciągu skuteczniej niż ogół firm radzą sobie z wyzwaniami rynkowymi. A tych w minionym roku było wiele, np. rekordowo niska stopa bezrobocia, wzrost kosztów prowadzenia biznesu i płacy minimalnej oraz zmiany w kodeksie pracy - oceniała na początku 2019 roku Anna Barbachowska, country HR business partner, ADP Polska.www.pulshr.pl | 04-04-2020 01:08:05