Kolejna odsłona programu poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy przyjęta przez rząd


aw/pap - 13 sie 2019 16:40


Zmniejszenie liczby zatrudnionych w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia oraz ograniczenie wypadków przy pracy i chorób zawodowych ma na celu przyjęta we wtorek przez Radę Ministrów uchwała w sprawie ustanowienia programu "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy".

Choć w ostatnich latach poprawił się stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce, to kontynuacja programu - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu - jest niezbędna. Jak podaje Kancelaria Premiera, każdego roku w wypadkach przy pracy ginie prawie 300 osób.

Wydatki z funduszu wypadkowego ZUS, związane z wypadkami i chorobami zawodowymi, wynoszą ok. 5 mld zł rocznie, przy czym w kwocie tej nie uwzględniono kosztów ponoszonych np. przez Narodowy Fundusz Zdrowia na leczenie i rehabilitację.

Czytaj też: Wypadki przy pracy. GUS podsumował 2018 r. 

Co zakłada program?

Program "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" zakłada wykorzystanie nowoczesnych technologii i rozwiązań innowacyjnych dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy. Powinno to przyczynić się do znaczącego ograniczenia liczby osób narażonych na działanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych, a w konsekwencji ograniczyć liczbę wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W rezultacie ma być mniej strat ekonomicznych (np. wypłat rent z tytułu niezdolności do pracy, zasiłków chorobowych, odszkodowań) i społecznych (wykluczenie z rynku pracy powoduje utratę umiejętności zawodowych).

Ponadto jego realizacja ma pozytywnie wpłynąć na tworzenie lepszych, bezpieczniejszych miejsc pracy, co powinno przyczynić się do zachowania i zwiększenia zdolności do pracy oraz wydłużenia okresu aktywności zawodowej osób pracujących, w tym starszych i niepełnosprawnych. Stanowiska pracy mają być dostosowane do wieku i możliwości psychofizycznych pracowników, co powinno zapobiegać ich wykluczeniu z rynku pracy.

Promocja BHP

W programie przewidziano również działania na rzecz kształtowania i promocji kultury bezpieczeństwa pracy przez doskonalenie zarządzania BHP i rozwój nowoczesnego systemu edukacji społeczeństwa w tej dziedzinie.

Czytaj też: Edukacja z zakresu BHP nie musi być nudna 

Program zakłada realizację zadań dotyczących ustalania norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwoju metod i narzędzi służących zapobieganiu i ograniczaniu ryzyka zawodowego w środowisku pracy, związanego z dynamicznym rozwojem technologii i procesów pracy.

W ramach poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy przewidziany jest rozwój portalu internetowego (https://www.ciop.pl/), który będzie dostarczał stale aktualizowaną wiedzę o metodach i sposobach zachowania zdrowia i życia we współczesnych warunkach pracy, w tym interaktywne aplikacje informatyczne wspomagające online prowadzenie działań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prewencji wypadkowej, a także serwisy dla specjalistycznych służb (straż pożarna, ratownictwo górnicze, inspekcje) i innych odbiorców (w tym małych i średnich przedsiębiorstw).

 www.pulshr.pl | 11-07-2020 14:40:18