Walczyła o uznanie choroby zawodowej i rentę. Z jakim skutkiem?


Infodent24.pl - 13 sie 2019 14:30


Dentystka cierpiała na zespół cieśni nadgarstka, dolegliwości uniemożliwiały jej pracę, więc starała się o rentę, tocząc spór z ZUS. Sprawa trafiła do sądu, ale ten renty jej nie przyznał. Dlaczego?

Dentystka podała Zakład Ubezpieczeń Społecznych do sądu, domagając się renty z tytułu niezdolności do pracy - w związku z chorobą zawodową.

W listopadzie 2017 r. ZUS odmówił bowiem kobiecie prawa do renty wskazując, że Komisja Lekarska ZUS wydała jednoznaczne orzeczenie, według którego dentystka nie jest osobą niezdolną do pracy w związku z chorobą zawodową.

W rozpoznawanej sprawie spór pomiędzy stronami koncentrował się wokół kwestii, czy ubezpieczona jest niezdolna do pracy i czy niezdolność ta pozostaje w związku z chorobą zawodową. Ubezpieczona zatem powinna wykazać, że stwierdzona u niej w 2005 r. choroba zawodowa - w postaci zespołu cieśni nadgarstka prawego pochodzenia zawodowego - powoduje niezdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji. Sporządzone w niniejszej sprawie opinie główne i uzupełniające biegłych sądowych nie pozostawiają wątpliwości, co do tego, że ubezpieczona nie spełnia przesłanek wskazanych powyżej przepisów tj. nie jest osobą niezdolną do pracy na stanowisku lekarza-stomatologa - wyrokowali sędziowie.

W tych okolicznościach Sąd uznał stanowisko organu rentowego za prawidłowe. Dentystka bowiem nie spełnia wszystkich, wymaganych przepisami warunków przyznania jej dochodzonego świadczenia – nie jest niezdolna do pracy w związku z chorobą zawodową.

Więcej czytaj tutajwww.pulshr.pl | 15-12-2019 08:31:52