Takiej sytuacji dotąd nie było


Justyna Koc - 13 sie 2019 12:27


W 2018 r. agencje skierowały do wykonywania pracy tymczasowej 776 144 osoby.
To o 87 681 osób mniej niż w 2017 r. Spadająca liczba pracowników tymczasowych nie oznacza jednak braku zainteresowania współpracą z agencjami. Choć liczba pracowników tymczasowych spada, to jednak - co ciekawe - liczba podmiotów współpracujących z agencjami rośnie, a co trzeci pracownik tymczasowy w Polsce to obcokrajowiec.

Zgodnie z definicją, pracownik tymczasowy zatrudniany jest przez agencję pracy tymczasowej, a zadania wykonuje na rzecz pracodawcy użytkownika. Może wykonywać on zadania o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub takie, których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, oraz te, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę.

Z raportu przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w 2018 r. agencje skierowały do wykonywania pracy tymczasowej 776 144 osoby. W porównaniu do 2017 r. liczba tych pracowników zmalała o 87 681 osób - wówczas odnotowano 863 825 pracowników tymczasowych.

Spośród wszystkich pracowników tymczasowych, 338 988 osób zostało zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony - to ok. 44 proc. W 2017 r. liczba ta była wyższa i stanowiła ok. 47 proc. ogółu pracowników tymczasowych.

Spadająca liczba pracowników tymczasowych nie oznacza jednak braku zainteresowania współpracą z agencjami. Jak pokazują dane, liczba pracodawców korzystających z usług agencji pracy tymczasowej w 2018 r. wyniosła 22 757 i w porównaniu z rokiem poprzednim (22 154) była większa o 603.

Największą liczbę umów o pracę tymczasową wystawiono dla grup zawodu: pracownicy wykonujący dorywcze prace proste (243 339), magazynierzy i pokrewni (217 322) czy robotnicy wykonujący proste prace w przemyśle (161 141).

Podobne zależności w zatrudnianiu pracowników w powyższych grupach zawodu dało się zauważyć w roku 2017.

Spośród wszystkich pracowników zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej w 2018 r. było 270 775 cudzoziemców (ok. 35 proc. ogółu).

Najliczniejszą grupą obcokrajowców zatrudnioną w ramach pracy tymczasowej byli obywatele Ukrainy (245 354) - ok. 91 proc. ogólnej liczby cudzoziemców. Na kolejnych miejscach znaleźli się obywatele Białorusi (7837), Mołdawii (7623) i Gruzji (5206).

Dane Polskiego Forum HR (PFHR) potwierdzają spadkowy trend wśród pracowników tymczasowych - ich liczba maleje od 2017 r. W 2018 roku agencje zrzeszone w PFHR zatrudniały 219 tys. pracowników tymczasowych, o 14 proc. mniej niż rok wcześniej.

- Biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy oraz deficyt kandydatów w wielu branżach i regionach Polski, spadek liczby pracowników tymczasowych nie jest zaskoczeniem. Pracodawcy użytkownicy bardzo chętnie przejmują naszych pracowników i zatrudniają ich na stałe - komentuje Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR.

Z kolei według najnowszych danych, w drugim kwartale 2019 firmy członkowskie PFHR zatrudniały blisko 89 tysięcy pracowników tymczasowych. W porównaniu do poprzedniego roku mamy do czynienia z wysokim spadkiem na poziomie 12 proc., ale w porównaniu do poprzedniego kwartału spadek jest już znacznie mniejszy i wynosi 2 proc. (w poprzednim okresie spadek kwartał do kwartału wyniósł 12 proc.).

- Widać więc, że sytuacja nieco się stabilizuje. Szacujemy, że w badanym okresie całkowita liczba pracowników tymczasowych w Polsce wyniosła ok. 294 tys. - mówi Agnieszka Zielińska, dyrektor Polskiego Forum HR.www.pulshr.pl | 15-12-2019 09:40:53