Liczba pracowników tymczasowych spada. Są jednak powody do optymizmu


jk - 8 sie 2019 15:27


Polskie Forum HR (PFHR) podsumowało sytuację na rynku agencji zatrudnienia w drugim kwartale 2019 roku. Liczba pracowników tymczasowych nadal spada, ale widać już oznaki stabilizacji.

W drugim kwartale 2019 firmy członkowskie Polskiego Forum HR zatrudniały blisko 89 tysięcy pracowników tymczasowych. W porównaniu do poprzedniego roku mamy do czynienia z wysokim spadkiem na poziomie 12 proc., ale w porównaniu do poprzedniego kwartału spadek jest już znacznie mniejszy i wynosi 2 proc. (w poprzednim okresie spadek kwartał do kwartału wyniósł 12 proc.).

Czytaj też: Pracownicy tymczasowi przechodzą na etaty. Agencje zatrudnienia czekają zmiany

- Widać więc, że sytuacja nieco się stabilizuje. Szacujemy, że w badanym okresie całkowita liczba pracowników tymczasowych w Polsce wyniosła ok. 294 tys. - mówi Agnieszka Zielińska, dyrektor Polskiego Forum HR.

Liczba przepracowanych godzin

Liczba godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych w agencjach PFHR w przeliczeniu na pełne etaty (FTE – full time equivalent) wyniosła 44,6 tys. i była mniejsza o 15 proc. w porównaniu do poprzedniego roku i 3 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Ponad 88 proc. pracowników tymczasowych w firmach członkowskich zatrudnianych było na podstawie umowy o pracę.

Obroty firm członkowskich PFHR

W drugim kwartale 2019 firmy członkowskie wygenerowały obroty całkowite na poziomie 965 mln zł – o 3 proc. mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku, ale o 2 proc. więcej niż w pierwszym kwartale 2019 roku.

- Aż 83 proc. tych obrotów to sprzedaż usługi pracy tymczasowej, która wyniosła ponad 805 mln zł – 7 proc. mniej niż w poprzednim roku i o 1 proc. mniej niż w poprzednim kwartale. Szacujemy, że wartość tego rynku w Polsce w badanym okresie wyniosła ok. 1,58 mld zł - wskazuje Agnieszka Zielińska.

Rynek rekrutacji na rzecz polskich pracodawców odnotował niewielki, 2-procentowy spadek w porównaniu rok do roku, ale już w porównaniu do pierwszego kwartału 2019 zanotował 4-procentowy wzrost.

Firmy członkowskie uzyskały obroty w tym zakresie na poziomie blisko 34 mln zł. Dodatkowo w zakresie rekrutacji na rzecz zagranicznych pracodawców uzyskały obroty w wysokości ponad 4 mln zł.www.pulshr.pl | 05-08-2020 21:32:53