Młodzi lekarze nie zdobywają potrzebnych umiejętności. Dlaczego?


RynekZdrowia.pl - 8 sie 2019 13:29


Młodzi lekarze po ukończeniu stażu dobrze radzą sobie z zakresem związanym z udzielaniem pierwszej pomocy oraz diagnostyką, za to znacznie gorzej z procedurami inwazyjnymi - wynika z ankiety przeprowadzonej przez Wielkopolską Izbę Lekarską. Gdzie tkwi przyczyna tego problemu?

WIL podsumowała 216 ankiet od lekarzy, którzy ocenili 25 jednostek stażowych oraz 46 ankiet od lekarzy dentystów odnoszących się do 19 miejsc prowadzących staże kierunkowe. Ocenie podlegały umiejętności zawarte w książeczce stażowej, które odpowiadają zakresowi stażu dla lekarzy i lekarzy dentystów określonemu w stosownym rozporządzeniu. Wśród ocenionych jednostek znalazły się szpitale kliniczne, wojewódzkie, miejskie i powiatowe.

- Na przeprowadzenie tej ankiety zdecydowaliśmy się głównie ze względu na fakt, iż młodzi lekarze dosyć krytycznie oceniają przebieg stażu, ale także dlatego, że przebiega on różnie w różnych jednostkach - mówi Artur de Rosier, prezes WIL.

Dodaje, że staż podyplomowy ma ściśle określony program w zakresie problemów, z jakimi lekarz stażysta powinien się zetknąć i umiejętności, z jakimi powinien wejść w samodzielne życie zawodowe. Chodziło zatem o ustalenie, co lekarz stażysta naprawdę potrafi w zakresie wymaganym programem stażu. Okazało się, że są elementy, które opanowuje większość stażystów w zdecydowanej większości szpitali, ale są także obszary, w przypadku których program stażu jest realizowany w poszczególnych szpitalach na bardzo różnym poziomie.

- Powstał zatem pomysł rankingu lecznic, jednakże z założeniem, że nie chodzi nam o krytykowanie, ale o uświadomienie dyrektorom placówek jak są one odbierane przez młodych lekarzy. Ważne, aby dyrektorzy wiedzieli co można poprawić, ale istotne jest również, szczególne w obliczu obecnego deficytu kadry lekarskiej, aby już od początku drogi zawodowej młodego lekarza mogli organizować mu pracę w sposób, który skłoni go być może do związania się ze szpitalem na stałe - przekonuje prezes WIL.

Staż w szpitalu powiatowym? 

- Jeśli chodzi o samą ankietę, dokonaliśmy analizy w poszczególnych dziedzinach medycyny. Okazało się, że dobrze opanowane zostały w ramach stażu elementy związane z udzielaniem pierwszej pomocy, dobrze zaprezentował się także zakres związany z badaniem i diagnostyką. Jeżeli chodzi natomiast o różnego rodzaju umiejętności manualne, bywało różnie - zauważa Artur de Rosier.

I tak np. niewielu lekarzy stażystów potrafi udrażniać drogi oddechowe metodami chirurgicznymi, wykonać dostęp naczyniowy do żyły centralnej oraz tętnicy obwodowej. Rzadka jest także umiejętność odbarczania odmy prężnej, podobnie jak wykonania anoskopii. Z kolei wyniki dla podstawowego unieruchomienia gipsowego wynoszą średnio 60 proc.

Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz tutaj.www.pulshr.pl | 24-09-2020 00:18:02