Grupa Agora wydała raport "Odpowiedzialności za 2018 r."


GP - 7 sie 2019 10:30


Wydana publikacja jest interaktywną formą prezentacji wpływu Grupy Agora na jej otoczenie biznesowe i społeczne.

- To już kolejny „Raport odpowiedzialności Grupy Agora”, w którego przygotowanie włączyliśmy naszych interesariuszy, a w szczególności pracowników, co umożliwiło określenie obszarów CSR istotnych dla całej organizacji i jej otoczenia - mówi Nina Graboś, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej. Przybliża ona, że publikacja powstała w oparciu o międzynarodowe Standardy GRI. Są one zgodnie z zasadami przejrzystości i transparentności, jakie przyświecają firmie. - Pozwalają przedstawić firmę z innej, niefinansowej perspektywy - dodaje. - Pozwalają na poznanie jej zespołu i inicjowanych przez ważne projekty społeczne, (które współrealizujemy - red.).

Czytaj też: Ile KGHM wydał na sport a ile na kulturę. Kwoty w milionach

Co znajdziemy w raporcie?

Raport w szczególny sposób przedstawia realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) oraz filarów strategii CSR, którymi są: różnorodność, relacje i rozwój. Publikacja obejmuje takie obszary, jak: relacje w miejscu pracy, dbałość o przestrzeganie praw człowieka, kwestie etyki i compliance, odpowiedzialność w relacjach z klientami i dostawcami, wpływ społeczny i środowiskowy, a także ład organizacyjny i model biznesowy.

- Część „Nasza odpowiedzialność” opisuje strategiczne podejście Grupy Agora do odpowiedzialności, cele i rezultaty realizacji strategii, mapę interesariuszy i opis dialogu z nimi oraz zarządzanie ryzykami niefinansowymi - czytamy w informacji prasowej o omawianym wydawnictwie. Agora szczegółowo opisuje, jakie informacje zawarła w swoich analizach.

- W obszarze „Różnorodność” znaleźć można m.in. informacje dotyczące struktury zatrudnienia, rozwoju zawodowego i szkoleń dla pracowników oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy - dodane jest dalej.

Dodatkowo, oprócz projektów związanych z promocją zdrowia, kultury oraz aktywności fizycznej wśród pracowników, w rozdziale "Różnorodność" opisane są również działania zmierzające do zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym (work-life balance) oraz z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy.

Dalej wydawnictwo opisuje w rozdziale "Relacje” schemat wprowadzonego w 2018 r. systemu etyki oraz informacje na temat „Kodeksu etyki Agory” i ochrony sygnalistów. 

 

W tym rozdziale prezentowane są też łańcuch wartości oraz zasady dotyczące budowania relacji z klientami, dostawcami i podwykonawcami.

 

By w końcu, w części „Rozwój” zebrane zostały dobre praktyki z zakresu zaangażowania społecznego i działań na rzecz społeczeństwa (m.in. w obszarze edukacji, kultury czy filantropi), a także cele oraz wskaźniki środowiskowe.

Raport jest dostępny dla wszystkich na stronie specjalnej - raportCSR.agora.pl. Jest w polskiej i angielskiej wersji językowej. Jego interaktywna formuła wzbogacona została o infografiki, opisy 65 dobrych praktyk oraz ponad 50 tabel. W treści raportu znajdują się również odnośniki do 87 wskaźników Standardu GRI, które zebrane zostały w interaktywnej tabeli.www.pulshr.pl | 21-01-2020 15:01:54