Kto najczęściej dojeżdża do pracy w innym regionie?


KDS - 6 sie 2019 19:47


W 2018 roku wśród 220 mln pracowników w wieku 20–64 lat w Unii Europejskiej, 18,3 mln dojeżdżało z jednego regionu do drugiego w kraju zamieszkania. Stanowi to 8,3 proc. zatrudnionych.

Jak podaje Eurostat, najwyższy odsetek regionalnych dojazdów do pracy odnotowano w 2018 roku w Belgii i Wielkiej Brytanii, gdzie więcej niż jedna na pięć (po 21 proc. zatrudnionych osób) dojeżdżała do pracy do innego regionu. Kolejne miejsce w zestawieniu zajęła Holandia (17 proc.). Dojazdy były również stosunkowo częste w Danii, Niemczech, na Litwie, Węgrzech i w Austrii, gdzie około 10 proc. zatrudnionych dojeżdżało do pracy w innym regionie.

Regiony o najwyższym odsetku dojazdów do pracy znaleziono w obszarze Londynu w Wielkiej Brytanii: w Outer London - South (61 proc. zatrudnionych w tym regionie), Outer London - East i North East (59 proc.), Inner London - East (53 proc.), Outer London - West and North West (48 proc.), a następnie prowincja Brabancja Walońska w Belgii (47 proc). 

W przypadku Polski (nie ma jeszcze pełnych danych ze wszystkich województw), najwyższy wskaźnik odnotowano w woj. opolskim - 5,2 proc. W Lubuskiem było to 3,9 proc., na Lubelszczyźnie było to 3,7 proc., w Małopolsce 3,6 proc., w woj. łódzkim 3,5 proc. 

Najniższy wskaźnik odnotowano z kolei w Warszawie (region stołeczny, nie całe województwo Mazowieckie) - 1,2 proc. oraz na Podlasiu - 1,6 proc. i w woj. podkarpackim 1,7 proc. www.pulshr.pl | 25-05-2020 00:33:35