Pracodawcy krytycznie o zmianach w ustawie o zawodzie farmaceuty


KDS - 6 sie 2019 16:33


Pracodawcy zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan krytykują zmiany wprowadzone w nowelizacji ustawy o zawodzie farmaceuty. - Samorząd nie może decydować, kto ma być kierownikiem apteki - wskazują eksperci Lewiatana.

Konfederacja Lewiatan jako organizacja zrzeszająca 40 proc. pracodawców aptecznych dostrzega potrzebę podniesienia rangi zawodu farmaceuty. Jednak sprzeciwia się propozycjom poszerzania kompetencji samorządu aptekarskiego i uczynienia z niego faktycznego regulatora rynku farmaceutycznego w Polsce.

- Nasze wątpliwości budzą jednak kryteria oceny kandydatów na kierownika apteki, które odnoszą się do dawania rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu w konkretnej aptece, co może doprowadzić do prób „ręcznego sterowania” kandydaturami przez samorząd aptekarski. W szczególności narażeni są na to mali i średni przedsiębiorcy, jako że nie mają wystarczającego wpływu na organy samorządu, aby zabezpieczyć swoje interesy - ostrzega Arkadiusz Grądkowski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Czytaj więcej: Wiceminister zdrowia: farmaceuta nie jest sprzedawcą, ale profesjonalistą, który może nam pomóc

Projekt ustawy zakłada opiniowanie kandydata na pełnienie funkcji kierownika w określonej aptece, punkcie aptecznym, dziale farmacji szpitalnej lub hurtowni farmaceutycznej pod kątem dawania rękojmi właściwego wykonywania zawodu. Jest to warunek konieczny, aby móc zajmować takie stanowiska.

Jak wskazują eksperci, z perspektywy swobody działalności gospodarczej niepokojące wydaje się kryterium zgodnie z którym opinia dotyczyć ma pełnienia funkcji w konkretnym, określonym z nazwy i adresu podmiocie. Projekt nie uzasadnia dlaczego ocena dawania rękojmi właściwego wykonywania zawodu odnosić się ma do konkretnego miejsca pracy, a nie być dokonywana w odniesieniu do osoby. Co więcej, kryterium to jest klauzulą generalną, co daje samorządowi aptekarskiemu szeroką władzę. Doprowadzić to może do sytuacji, w której nieobiektywne kryteria przesądzają o możliwości podjęcia działalności przez jednostkę, która posiada komplet kwalifikacji zawodowych do pełnienia tej funkcji oraz spełnia inne, bardziej konkretne wymagania.

Czytaj więcej: Opolskie: ponad 1800 pacjentów na jednego farmaceutę

Konfederacja Lewiatan uważa, że propozycje nowych regulacji dotyczących zawodu farmaceuty są bardzo potrzebne, ale niektóre z proponowanych zapisów, jeżeli zostaną utrzymane, mogą mieć negatywny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej na rynku aptecznym. Szczególne wątpliwości budzą wprowadzenie:

• wymogu opinii okręgowej rady aptekarskiej, co do kandydata na pełnienie funkcji kierownika w określonej aptece,
• nieproporcjonalne ograniczenie władztwa podmiotu prowadzącego aptekę,
• ograniczenia roli techników farmaceutycznych
• wprowadzenia zamkniętego katalogu podmiotów uprawnionych do realizacji ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty został opracowany przy współpracy przedstawicieli Naczelnej Rady Aptekarskiej. W skład grupy zajmującej się jego opracowaniem nie weszli przedstawiciele pracodawców. Termin na konsultacje publiczne został skrócony i wyznaczony na 21 dni.www.pulshr.pl | 10-07-2020 17:45:17