Polski rynek pracy nie poradzi sobie bez Ukraińców


PortalSpożywczy.pl/KDS - 6 sie 2019 14:25


Większe zaangażowanie urzędów pracy w aktywną politykę rynku pracy, uproszczenie procedur przyjmowania obywateli Ukrainy i Białorusi w Polsce i na polskim rynku pracy, czy uproszczenie procedur nostryfikacji dyplomów wysoko kwalifikowanych pracowników. To zdaniem ekspertów Warsaw Enterprise Institute oraz Nowej Konfederacji zmiany, jakie powinny zostać wprowadzone na polskim rynku pracy jak najszybciej.

Wśród motywów imigracji do Polski wciąż przeważa czynnik ekonomiczny oraz perspektywa stabilnego zatrudniania i zarobków, a czynnikiem ułatwiającym decyzję o imigracji do Polski są więzy rodzinne i bliskość kulturowa. Według informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Polsce pracuje około 1,5 mln cudzoziemców, choć dane te mogą być zaniżone ze względu na fakt, iż niektórzy cudzoziemcy przebywają na terenie Polski nielegalnie i podejmują pracę „na czarno".

Według szacunków Rządowej Rady Ludnościowej, z uwagi na niską dzietność kobiet Polska będzie potrzebowała ok. 5 mln imigrantów, tylko dla utrzymania obecnego poziomu gospodarczego. W tym kontekście szczególnie ważna jest imigracja z Ukrainy. Obecność pracowników ukraińskich na polskim rynku pracy jest coraz bardziej konieczna, a stwarzanie ułatwień dla nich bardzo potrzebne, bowiem stają się pożądani także na innych rynkach zachodnich.

- W ostatnich latach w Polsce wprowadzono szereg ułatwień dla cudzoziemców. Z drugiej strony społeczeństwo polskie jest wciąż postrzegane (dość stereotypowo) jako niechętne cudzoziemcom, a przepisy polskiego prawa, mimo aktualizacji, wciąż stanowią dość istotną barierę w dostępie do rynku pracy i edukacji - komentują eksperci WEI i NK. 

Podają też listę rekomendowanych zmian, wprowadzenie których poprawiłoby sytuację na polskim rynku pracy. To m.in. jak najszybsze wypracowanie merytorycznych fundamentów polityki migracyjnej w perspektywie przynajmniej najbliższej dekady, uwzględniające kontekst europejski i globalny, objęcie procedurą abolicyjną wszystkich pracujących nielegalnie na terenie Polski obywateli Ukrainy i Białorusi czy większe zaangażowanie urzędów pracy w aktywną politykę rynku pracy – pośredniczenie w realizacji potrzeb pracodawcy i pracownika.

Więcej przeczytasz tutaj.

 www.pulshr.pl | 06-08-2020 12:10:46