Szybkie zatrudnienie i dobre zarobki po Politechnice Gdańskiej


GP - 6 sie 2019 12:02


Nowe badania losów absolwentów Politechniki Gdańskiej (PG) sugerują, że wybieranie tej uczelni w roku maturalnym to bardzo dobra decyzja.

Jak przekonuje na swoich stronach omawiana uczelnia, "absolwenci Politechniki Gdańskiej łatwo znajdują pracę i są zadowoleni z wybranej uczelni." Zarazem ich wynagrodzenia zaliczają się do najwyższych w Polsce. Potwierdzają to nie tylko wyniki corocznego badania losów zawodowych osób, które ukończyły studia na PG, ale i zestawienie przygotowane przez firmę Sedlak & Sedlak.

Szóstą oraz siódmą edycję wspomnianych badań przeprowadził zespół ds. monitorowania losów absolwentów Politechniki Gdańskiej. Próba badawcza wyniosła łącznie 4500 osób, w tym ponad 2500 absolwentów rocznika 2015 oraz prawie 2000 osób, które ukończyły studia w roku 2016. W obu przypadkach około 92 proc. badanych było aktywnych zawodowo, z czego prawie połowa znalazła pracę już w trakcie studiów.

Kolejne 16 proc. zatrudnionych zostało od razu po ukończeniu nauki, a dalsze 16 proc. w ciągu góra trzech miesięcy po uzyskaniu dyplomu. Spośród kilku procent osób, które nie były aktywne zawodowo, największa część to te, które kontynuują naukę na drugim stopniu studiów.

- Warto zauważyć, że w krajach Unii Europejskiej osoby młodsze są silniej zagrożone bezrobociem. Fakt, że tak duża grupa badanych deklaruje, iż nie ma problemów ze znalezieniem pracy napawa optymizmem - zaznacza koordynator zespołu badawczego uczelni Michał Tomczak.

Ponad 80 proc. absolwentów zatrudnionych było na umowę o pracę. Podobny odsetek zadeklarował, że wykonywany przez nich zawód jest zgodny lub częściowo zgodny z kierunkiem kształcenia ukończonym na Politechnice Gdańskiej. Powyżej 70 proc. badanych (odpowiednio 75 proc. dla rocznika 2015 i 80 proc. dla rocznika 2016) zatrudnionych było na stanowisku inżyniera/specjalisty, a prawie 10 proc. na stanowisku kierowniczym. Warto zaznaczyć, że około 60 proc. ankietowanych podnosi zdobyte wcześniej kwalifikacje.

Czytaj też: Uniwersytet Śląski zmniejsza liczbę wydziałów

Zadowolonych z ukończenia Politechniki Gdańskiej było aż 95 proc. absolwentów obu badanych roczników. Przeszło 85 proc. wyraziło zadowolenie z ukończonego wydziału, a prawie 80 proc. z ukończonego kierunku studiów. Około 75 proc. absolwentów uznało wiedzę, którą zdobyli na uczelni za przydatną w życiu zawodowym. Ponadto powyżej 55 proc. wskazało też na przydatność uzyskanych podczas studiów umiejętności i kompetencji.

Koncepcja badania została opracowana przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Zarządzania i Ekonomii oraz kierownik Biura Karier. Biuro stworzyło również bazę danych adresowych respondentów, przeprowadziło wysyłkę ankiet i monitoring odpowiedzi. Narzędzie badawcze w postaci formularza ankiety elektronicznej wykonane zostało przez pracowników Centrum Usług Informatycznych PG.

Wiedza i umiejętności absolwentów Politechniki Gdańskiej przekładają się na ich zarobki. Firma doradztwa HR Sedlak & Sedlak przeanalizowała wynagrodzenia osób z wykształceniem wyższym, których łączny staż pracy w 2018 r. nie przekraczał jednego roku. Ci, którzy mogą pochwalić się dyplomem PG uplasowali się w nim na piątym miejscu pod względem miesięcznych wynagrodzeń całkowitych i na trzecim wśród absolwentów uczelni technicznych.www.pulshr.pl | 22-02-2020 05:17:22