Awanse kobiet przyczyniają się do rozwodów


GP - 6 sie 2019 13:39


Niepokojące informacje płyną ze szwedzkiego badania o relacji pracy i małżeństwa. Dowodzi ono, że awans w pracy bywa impulsem do rozwodu. Dzieje się tak zwłaszcza gdy kobieta podnosi się w hierarchii organizacji.

Połączenie udanego życia małżeńskiego czy rodzinnego z sukcesem zawodowym wydaje się spełnieniem marzeń. Rzeczywistość relacji międzyludzkich nie zawsze jest jednak tak różowa. Jak przekonują nowe skandynawskie badania, nawet w krajach o relatywnej równości płci kobiety mogą zapłacić wysoką cenę za awans zawodowy.

Jak przekonywało w końcowych dniach lipca Światowe Forum Ekonomiczne (ang. WEF, World Economic Forum) awans w tych krajach na eksponowane biznesowe lub społeczne stanowiska łączy się niebezpiecznie często z rozwodem i rozpadem związku. W przypadku kobiet ta prawidłowość jest bardziej widoczna niż w przypadku mężczyzn.

Szwecja okazała się kluczowym krajem dla zbadania takich sytuacji. Jest jednym z przodujących społeczeństw w walce o zrównanie roli kobiet i mężczyzn na rynku pracy. 30 lat temu Szwedki prześcignęły Szwedów w edukacji, a ich ogólny udział wśród pracujących dobiega do wymarzonych 50 proc. W ostatnich latach zauważono także, że w Szwecji udział kobiet w zarządach i na kierowniczych stanowiskach rośnie. To wiąże się z ich awansami.

Czytaj też: Pracownicy muszą mieć czas na życie prywatne

W dalszych informacjach podawanych przez WEF dowiadujemy się, że niestety - mimo rosnącej partycypacji Szwedek w biznesie, w zarządach, w parlamencie i samorządzie - rośnie cena, jaką płacą za swoje ambicje.

Wśród polityków zaobserwowano, że małżeństwa trwające 4 lata (zawarte przed badanymi wyborami) mają tendencję do rozpadu. Zwłaszcza w relacji do zdobytego mandatu w parlamencie, gdy to kobieta pozyskała zaufanie wyborców. Dla mężczyzn ten trend nie jest tak zauważalny. Badano dużą grupę aktywnych polityków i w szwedzkim parlamencie, i w strukturach lokalnych miast.

W przypadku biznesu i popularnego stanowiska CEO zauważalna jest podobna tendencja, choć analizujący podkreślają, by uważać - dane nie są pełne i nie dotyczą wszystkich firm w kraju. Pochodzą z lat 2002 do 2012 i pokazują, że awansowane panie rozwodzą się niebezpiecznie częściej niż ich męscy odpowiednicy.

Analitycy z Forum zaznaczają jeszcze, że z racji indywidualnego charakteru każdej relacji małżeńskiej i cech osobistych trudno przypisać awansowi jednoznaczną winę za rozpad małżeństwa.www.pulshr.pl | 16-07-2020 14:41:46