Kolejna fala zwolnień w Tesco. Pracę straci ponad 2 tys. osób


DlaHandlu.pl - 2 sie 2019 11:20


1 sierpnia związki zawodowe działające w Tesco Polska zostały zawiadomione o zamiarze rozwiązania umów o pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników. Tym razem pracę straci 2154 osób. Podczas poprzedniego zawiadomienia, pracodawca informował o zwolnieniu 1480 osób.

Przyczyną zwolnień grupowych jest m.in. zamknięcie sklepów formatu hipermarket (HM Rzeszów, ul. Powstańców Warszawy, HM Żary, ul. Broni Pancernej, HM Gliwice (Helikal), ul. Pszczyńska 315 oraz HM Tychy, ul. Towarowa.

Zwolnienia odbędą się w terminie 22 sierpnia 2019 – 31 października 2019 r.

Pracownikom objętym zwolnieniami grupowymi proponowane zostanie, w miarę możliwości, podjęcie pracy na innym stanowisku/w innych jednostkach firmy.

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach zwolnień grupowych, pracownikom przysługiwać będzie odprawa pieniężna w wysokości zgodnej z postanowieniami ustawy.

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.www.pulshr.pl | 15-12-2019 08:31:39