Ocena pracowników ma znaczenie. Pytanie, jaka ocena?


KDS - 24 lip 2019 10:37


Pracownik, który regularnie otrzymuje informację zwrotną na temat jego pracy, jest skoncentrowany na postawionych mu celach, co wpływa na jego poziom zaangażowania i efektywności - przekonuje Natalia Bogdan z agencji pośrednictwa pracy Jobhouse.

Spotkanie mające na celu ocenę pracy pracowników z pozoru można zaliczyć do tych z serii „trudnych”, jednak dobrze poprowadzone i ukierunkowane na konstruktywną informację zwrotną, może mieć duży wpływ na rozwój pracownika w strukturach firmy. Pozwala wychwycić bieżące potrzeby zatrudnionych, także w obszarze szkoleń z zakresu umiejętności miękkich czy twardych.

Natalia Bogdan z agencji pośrednictwa pracy Jobhouse. (fot. Jobhouse) Natalia Bogdan z agencji pośrednictwa pracy Jobhouse. (fot. Jobhouse)

- Pracownik, który regularnie otrzymuje informację zwrotną na temat jego pracy, jest skoncentrowany na postawionych mu celach, co wpływa na jego poziom zaangażowania i efektywności. Ma to swoje odzwierciedlenie także w funkcjonowaniu grupy. W dobrze prosperujących firmach okresowa ewaluacja jest obowiązkową praktyką mającą wpływ na rozwój całej firmy. Ambitni pracownicy bardzo sobie cenią takie praktyki, ponieważ spotkanie jest dla nich okazją do wytyczenia sobie nowych szczytów czy poinformowania o chęci rozwoju np. w nowym kierunku - przekonuje Natalia Bogdan z agencji pośrednictwa pracy Jobhouse.

Prawidłowa ocena, czyli jaka?

Jak wskazują eksperci Jobhouse, przeprowadzając ocenę pracowników, w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę postawę pracownika, jego ambicję i inicjatywę wobec powierzonych mu zadań. Każdy kierownik od czasu do czasu powinien sprawdzić, czy jego podwładny jest zaangażowany w swoją pracę i z własnej woli angażuje się w jej rzetelne wykonywanie. Aktywna postawa ma duży wpływ na efektywność zespołu, jak również buduje wspierającą atmosferę w miejscu pracy.

Innym często podejmowanym kryterium jest coś, co najprościej można określić jako zorientowanie na organizację. W jego zakres wchodzi między innymi sprawdzenie, czy podwładny charakteryzuje się zrozumieniem dla działalności i celów przedsiębiorstwa, w którym jest zatrudniony. To zaś prowadzi nas do takich zagadnień, jak choćby uczciwość czy produktywność.

- Ważne, by w trakcie ewaluacji unikać emocjonalnych, cechujących się brakiem profesjonalizmu dyskusji. Dlatego warto wypracować sobie obiektywny szablon kryteriów, jakie zawsze będziemy brali pod uwagę, oceniając wszystkich pracowników. Należy być wnikliwym, ale przede wszystkim sprawiedliwym. Pracownicy zobaczą sens w okresowej ewaluacji i będzie ona miała dla nich znaczenie tylko wtedy, gdy rzeczywiście pracodawca będzie brał poważnie ich potrzeby i dawał możliwość ich realizacji w obrębie przedsiębiorstwa - mówi Bogdan.

Przypomina też, że dobra ewaluacja powinna też uwzględniać tzw. miękkie kryteria, dotyczące cech osobowościowych pracowników. To m.in. umiejętność radzenia sobie ze stresem, wpływ na pozostałych członków zespołu czy skłonność do konfliktów.

Ocena tak, ale nie okresowa

Jednak coraz więcej firm decyduje się zrezygnować z rocznej czy półrocznej oceny pracowników na rzecz przekazywania im informacji zwrotnej na bieżąco. Jedną z nich jest technologiczny gigant Microsoft.

Jeżeli jesteśmy organizacją nastawioną na ciągłą zmianę i uczenie się, to trzymanie się rocznych czy kwartalnych ocen nie ma sensu. Wychodzimy z założenia, że musimy zaangażować menedżerów w stały dialog z pracownikami. Na bieżąco staramy się wyciągać wnioski z naszych działań i analizować, jakie przełożenie mogą one mieć na naszą pracę w przyszłości. Takie podejście wpływa na dużo większe zaangażowanie pracowników, którzy mają na bieżąco aktualizowane cele - w rozmowie z PulsHR.pl wyjaśniała motywy tej decyzji Katarzyna Cymerman, która odpowiada za politykę HR w polskim oddziale firmy.

Z ocen rocznych już kilka lat temu zrezygnowano również w ING Banku Śląskim. Wtedy przedstawiciele banku porównywali oceny roczne do rozmowy o wynikach rozgrywanego na początku danego roku meczu dopiero za kilka miesięcy.

Takie opinie potwierdzają również wyniki badania przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte. Według ich prawie połowa (48 proc.) ankietowanych pracowników uważa, że oceny roczne nie mają wpływu na efektywność organizacji.www.pulshr.pl | 08-08-2020 07:41:11