50 mln zł na poprawę bezpieczeństwa w pracy. Ruszył konkurs ZUS


jk - 18 lip 2019 14:12


Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje przeznaczyć 50 mln zł na wsparcie przedsiębiorstw, które chcą poprawić warunki bezpieczeństwa w pracy.

Ruszył konkurs ZUS na dofinansowanie działań na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Mogą wziąć w nim udział przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłatą składek i podatków oraz nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji lub postępowania układowego. Warto pamiętać, że dopłatę można otrzymać nie częściej niż raz na trzy lata.

W przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw procent dofinansowania będzie największy; firmy zatrudniające od 1 do 9 osób mogą otrzymać 90 proc. dofinansowania (nawet do 140 tys. zł). Przedsiębiorstwa, które zatrudniają od 10 do 49 pracowników, nie więcej niż 80 proc., zatrudniające od 50 do 249 – maksymalnie 60 proc., a duże firmy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 20 proc. - do kwoty 500 tys. zł.

Jak informuje ZUS, wybrane zostaną projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

- Dofinansowane mogą być działania, które będą bezpośrednio ograniczać niekorzystne oddziaływania w miejscu pracy. Można więc zadbać o bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy, zakupić urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym, zapewnić ochronę przed promieniowaniem optycznym i energią elektryczną, czy sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości - mówi Agata Muchowska, regionalny rzecznik prasowy ZUS.www.pulshr.pl | 28-01-2020 01:42:07