Jeszcze niższa stopa bezrobocia


AKC - 11 lip 2019 12:05


W czerwcu w Gorzowie stopa bezrobocia wynosiła 2,3 proc. (w maju 2,4 proc.), a w powiecie gorzowskim 3,8 proc. (miesiąc wcześniej 4 proc.). W województwie lubuskim odsetek ludzi bez pracy zmniejszył się z 5,4 do 5,3 proc.

Bez zmian pozostają proporcje; na trzy bezrobotne kobiety (w Gorzowie 59,8 proc., w powiecie gorzowskim 64,8 proc.) przypada dwóch mężczyzn - wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

W Gorzowie tylko co piąty (21,3 proc.) bezrobotny jest w wieku do 30 lat, a powyżej 50 lat - co trzeci (31,7 proc.). Stopa bezrobocia w podregionie gorzowskim wynosiła 4,8 proc., natomiast w podregionie zielonogórskim 5,6 proc.

Czytaj też: Bezrobocie dotyka przede wszystkim ludzi młodych
Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: międzyrzeckim (11,1 proc.), strzelecko-drezdeneckim (8,6 proc.) i krośnieńskim (8,6 proc.), a najniższą w Gorzowie (2,3 proc.), w powiecie słubickim (2,6 proc.) i w Zielonej Górze (3,1 proc.).

W maju 2019 r. do urzędów pracy zgłoszono 4 267 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Było ich o 134 więcej niż w kwietniu. Najwięcej w Gorzowie (986) oraz powiecie wschowskim (502).

Czytaj też: Bezrobocie w strefie euro. Najnowsze dane zgodne z oczekiwaniami

W czerwcu 2019 r. do urzędów pracy zgłoszono 3 510 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Najwięcej w Gorzowie (720) oraz Zielonej Górze (507).

Na koniec czerwca 2019 r., w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego zarejestrowanych było 19 507 bezrobotnych, w tym 11 718 kobiet, które stanowiły 60,1 proc. ogółu bezrobotnych. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 704 osoby (o 3,5 proc.). W stosunku do czerwca 2018 r. liczba bezrobotnych była mniejsza o 2 361 osób (o 10,8 proc.).www.pulshr.pl | 08-04-2020 17:29:35