Stowarzyszenie prokuratorów protestuje ws. przeniesienia prok. Mariusza Krasonia


PAP/AKC - 7 lip 2019 14:55


Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" w liście otwartym do prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego wezwało do natychmiastowego wstrzymania decyzji o oddelegowaniu prok. Mariusza Krasonia do prokuratury we Wrocławiu. To kolejny przykład decyzji o charakterze mobbingu - oceniono.

Prokurator Mariusz Krasoń pracował w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie. Jak wskazano w liście otwartym, najpierw został przeniesiony do innego wydziału, a następnie nagle delegowany do wrocławskiej prokuratury rejonowej.

W opublikowanym w mediach społecznościowych piśmie skierowanym do prokuratora krajowego Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" podkreśla, że nie pozwoli na przemilczenie tej sprawy.

"Wzywamy Pana do natychmiastowego anulowania podjętej decyzji, która może wywołać negatywne skutki nie tylko dla Mariusza Krasonia, ale również jego najbliższych. Delegowanie naszego kolegi stanowi bowiem kolejny przykład decyzji o charakterze mobbingu i substytutu kary dyscyplinarnej za niezależną postawę. Ponownie dotyczy prokuratora znajdującego się w trudnej sytuacji życiowej, o nieposzlakowanej opinii, stanowiącego wzór dla innych" - napisali autorzy listu do prokuratora krajowego.

Czytaj też: Do sądu dyscyplinarnego trafiła kolejna sprawa sędzi Moniki Frąckowiak

Zdaniem stowarzyszenia począwszy od marca 2016 roku Bogdan Święczkowski wspólnie z prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobro, "ustala nowe standardy w relacjach służbowych w prokuraturze".

"Długotrwałe delegacje prokuratorów, nieuwzględniające ich sytuacji osobistej i rzeczywistych potrzeb kadrowych są wykorzystywane jako metoda pozaprawnych szykan i zastraszania innych prokuratorów. W tę metodę wpisuje się decyzja podjęta przez Pana wobec Mariusza Krasonia, który w maju tego roku, wspólnie z członkami zgromadzenia prokuratorów regionu krakowskiego, głosował za przyjęciem uchwały piętnującej naruszanie niezależności prokuratorów" - napisano w piśmie skierowanym do Święczkowskiego.

Czytaj też: Mitera: klimat chaosu w wymiarze sprawiedliwości tworzą sędziowie

"Pisząc te trudne, lecz konieczne słowa przypominamy, że ślubowaliśmy służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej i strzec prawa. Nigdy nie przyrzekaliśmy bezwzględnego posłuszeństwa kolejnym przełożonym. Domagamy się umożliwienia nam i innym prokuratorom wypełnienia naszej misji zgodnie z prawem. Zapewniamy Pana, że będziemy wierni złożonemu ślubowaniu. Nie wyrzekniemy się naszych ideałów. Nie przestraszymy się szykan" - napisali autorzy listu otwartego zapewniając, że będą "wspierać Mariusza Krasonia i wszystkich niezależnych prokuratorów". www.pulshr.pl | 08-04-2020 17:55:03