Do sądu dyscyplinarnego trafiła kolejna sprawa sędzi Moniki Frąckowiak


PAP/bad - 5 lip 2019 16:40


Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów Przemysław Radzik skierował do sądu sprawę wyjazdu sędzi Moniki Frąckowiak do Danii, gdy korzystała ze zwolnienia lekarskiego.

Jak dodał zastępca rzecznika, w postępowaniu dyscyplinarnym ustalono, że wskazania w zwolnieniu lekarskim wykluczały fizyczną aktywność sędzi Frąckowiak podczas okresu niezdolności do pracy.

W ocenie Radzika, poznańska sędzia naruszyła tym ustawowy "obowiązek postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim, w tym w szczególności obowiązek stania na straży prawa i kierowania się zasadami godności i uczciwości w służbie i poza nią, to jest zachowań przynoszących ujmę godności sędziego i naruszających zasady etyki zawodowej".

Wobec sędzi Moniki Frąckowiak są też prowadzone inne postępowania dyscyplinarne, w tym dotyczące przekroczenia ustawowych terminów sporządzania uzasadnień wyroków.

W połowie czerwca Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE pięć pytań odnoszących się m.in. do dopuszczalności orzekania o statusie osób powołanych na sędziów SN. Pytania te wyłoniły się przy okazji sprawy wniesionej przez sędzię Frąckowiak.

Jak w maju podawała "Gazeta Wyborcza", sędzia domaga się uznania, że sędzia Jan Majchrowski z Izby Dyscyplinarnej nie pozostaje w stosunku służbowym sędziego SN. Sędzia Frąckowiak w uzasadnieniu wskazała, że obwieszczenie prezydenta Andrzeja Dudy o wolnych miejscach sędziowskich z czerwca ub.r., które zainicjowało powołanie sędziego Majchrowskiego, nie zawierało wymaganej kontrasygnaty premiera. Wskutek tego - zdaniem poznańskiej sędzi - dalsze postępowanie konkursowe i w konsekwencji powołanie Majchrowskiego jest nieważne.

Pytania prejudycjalne wyłoniły się w związku z rozpoznawaniem wniosku o zabezpieczenie powództwa w sprawie o ustalenie nieistnienia stosunku służbowego sędziego SN powołanego w 2018 r. przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.www.pulshr.pl | 08-04-2020 03:58:32