Przerwy w karierze stają się coraz popularniejsze. Ale czy warto?


bad - 4 lip 2019 15:26


Równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym dla rosnącej rzeszy pracowników odgrywa kluczową rolę w planowaniu kariery. Pracodawcy starają się odpowiadać na te potrzeby i coraz częściej oferują zatrudnionym dodatkowe benefity ułatwiające zachowanie work-life balance, jak chociażby pracę elastyczną czy dodatkowe dni urlopowe. Dla niektórych pracowników to wciąż za mało i świadomie decydują się na przerwę w karierze.

Organizacje dostrzegają potencjalne korzyści związane z udostępnianiem zatrudnionym rozwiązań umożliwiających osiągnięcie równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. Podejmowane są również liczne działania ukierunkowane na stworzenie kultury organizacyjnej, w której pracownik ma możliwość – przynajmniej częściowego – dopasowania czasu pracy do swoich preferencji oraz nie odczuwa presji pracy w nadgodzinach czy odpowiadania na służbowe wiadomości podczas urlopu.

Pojawiają się również organizacje, które idą o krok dalej – oferują swoim pracownikom dodatkowe dni wolne, długi i w pełni płatny urlop do wykorzystania raz na kilka lat (tzw. sabbatical), a nawet nielimitowane urlopy. Mimo że pracodawcy podejmują próby sprostania wysokim i sprecyzowanym oczekiwaniom pracowników względem work-life balance, to niektórzy z wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych ekspertów świadomie decyduje się na przerwę w karierze.

Brak pracy jako etap kariery

Przerwy w karierze stają się coraz popularniejszym zjawiskiem na rynku. Zatrudnieni decydują się na zawieszenie pracy zawodowej z różnych powodów. Najczęściej swoją decyzję motywują chęcią poświęcenia uwagi swoim bliskim, realizacji pasji czy poprawy stanu zdrowia.

Jak uważa Agnieszka Kolenda, Executive Director w Hays Poland, wraz z rosnącą średnią długością życia oraz wydłużającym się czasem trwania kariery zawodowej, w przyszłości profesjonaliści częściej będą świadomie decydować się na przerwy w karierze.

– Praca na stanowiskach menedżerskich i eksperckich, lecz również kariera w określonych zawodach bywa bardzo stresująca i obciążająca psychicznie. Stąd też coraz częściej mamy do czynienia z wysoko wykwalifikowanymi profesjonalistami, którzy zdecydowali się zrezygnować na jakiś czas z pracy zawodowej, aby odpocząć – naładować baterie, spędzić czas z rodziną i zrealizować marzenia, np. wyruszyć w długą podróż. W natłoku obowiązków trudno jest również znaleźć czas na rozwój osobisty lub po prostu zastanowienie się nad obraną ścieżką kariery, a okres bez pracy jest do tego idealną okazją – twierdzi Agnieszka Kolenda.

Dla wielu profesjonalistów decydujących się na dłuższą przerwę w karierze, to właśnie chęć rozwoju lub zmiany zawodu jest głównym powodem podjęcia takiego kroku. Wolny czas przeznaczają na zdobycie nowych umiejętności lub kwalifikacji, uczestnictwo w kursach lub ukończenie studiów. Podejmują taką decyzję świadomie, nie postrzegając okresu bez zatrudnienia jako zagrożenia dla rozwoju kariery, lecz szansę na zyskanie większej satysfakcji z pracy w niedalekiej przyszłości.

Przerwa jest dla profesjonalistów przede wszystkim szansą na odpoczynek, refleksję nad dotychczasowym życiem zawodowym, a także wyznaczenie kolejnych celów i podjęcie działań rozwojowych, które umożliwią ich osiągnięcie. Dzięki temu na rynek pracy wracają zmotywowani, pełni energii i przekonani o słuszności wyboru ścieżki kariery, co coraz częściej dostrzegają pracodawcy.

Łatwiejszy powrót

Ułatwianie powrotu do pracy zawodowej wykwalifikowanym pracownikom, którzy zdecydowali się na przerwę w karierze, może być jednym z rozwiązań problemu niedoboru kompetencji na rynku pracy. Aby skorzystać z umiejętności i doświadczenia utalentowanych profesjonalistów, niektóre firmy tworzą specjalne programy, ułatwiające powrót do pracy i zachęcające do podjęcia takiej decyzji osoby niezdecydowane. Eksperci cytowani na łamach Hays Journal 17 wyjaśniają, że jest to nowe rozwiązanie, które znajduje zastosowanie przede wszystkim w strategiach zatrudnienia globalnych przedsiębiorstw.

– Obecnie wiele organizacji, z uwagi na niedobór kompetencji i trudności w ich skutecznym pozyskaniu, nie może w pełni wykorzystać swojego potencjału. Jednym z dostępnych rozwiązań jest przywrócenie na rynek pracy osób, które posiadają cenne kompetencje, lecz zdecydowały się na przerwę w karierze – zaznacza Agnieszka Kolenda z Hays Poland. – Niektóre firmy dostrzegają korzyści aktywizacji tej grupy na rynku pracy i organizują programy, które mają ich do tego zachęcić. Jest to nowa praktyka, która obecnie jest szczególnie widoczna na rynkach zagranicznych, lecz możemy się spodziewać, że podobne inicjatywy będą się pojawiać również w Polsce – dodaje.

Wdrożone programy koncentrują się głównie na tych profesjonalistach, którzy bez pracy pozostawali nie dłużej niż dwa lata. Zazwyczaj oferują pracę w niepełnym wymiarze godzin, która z czasem ma się przerodzić w pełny etat. Elementem, który odróżnia od siebie poszczególne programy jest zakres wsparcia udzielanego przez firmę w początkowym okresie współpracy, kiedy to pracownik ma ponownie wdrożyć się w nowe obowiązki i przyzwyczaić do dynamiki dnia pracy. Na tym etapie oferowane są m.in. szkolenia, mentoring lub wsparcie współpracowników w pierwszych tygodniach po powrocie.

Zdaniem ekspertów, koszt wdrożenia programu ułatwiającego powrót na rynek pracy jest dość wysoki, dlatego firmy przed podjęciem decyzji o jego wdrożeniu, powinny dokładnie go przemyśleć i zaplanować. Warto przeanalizować, czy potencjalny zysk jest wart niezbędnych nakładów finansowych. Kluczowe jest również zdefiniowanie obszarów, w których firma doświadcza niedoboru kompetencji, a także określenie, które z nich mogą najbardziej skorzystać na wdrożeniu.

Tego typu programy są korzystne również dla samych profesjonalistów, ponieważ dają im szansę na wznowienie kariery w komfortowych warunkach, a nawet zdobycie nowych, praktycznych umiejętności. Długi okres bez pracy niesie za sobą pewne ryzyko przeoczenia istotnych zmian i nowości w branży. Uczestnictwo w programie pozwala na stopniowe i komfortowe nadrobienie potencjalnych zaległości lub – w przypadku zmiany zawodu – poznanie specyfiki pracy w danej profesji. Zdecydowanie jest to rozwiązanie, na którym mogą skorzystać obie strony – pracodawca poszukujący określonych kompetencji i pracownik chcący wrócić do pracy zawodowej.www.pulshr.pl | 05-12-2019 20:29:23