BCC apeluje o usprawnienie procedur legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców


KDS - 26 cze 2019 18:30


O podjęcie działań w kierunku wzrostu aktywności zawodowej oraz usprawnienia procedur legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce apelują pracodawcy zrzeszeni w Business Centre Club (BCC).

- Polski rynek pracy został bardzo uszczuplony z powodu braku pracowników. Obniżenie ustawowego wieku emerytalnego oraz program 500+ zachęciły ich część do opuszczenia rynku pracy. Braki kompensują pracownicy spoza UE, jednak utrzymanie stałego napływu pracowników z zagranicy będzie trudne z wielu powodów, m.in. niedrożnej procedury legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce oraz otwarcia niemieckiego rynku pracy dla Ukraińców od 2020 roku - czytamy w uchwale przyjętej przez Gabinet Cieni.

W efekcie, jak piszą eksperci, konieczne są konkretne działania usprawniające te procedury oraz zachęcające do aktywności zawodowej, m.in. poprzez łatwo dostępną opiekę nad dziećmi. - Proponujemy również podwyższanie rzeczywistego wieku przechodzenia na emeryturę do 65 lat dla kobiet i mężczyzn - napisali ministrowie Gabinetu Cieni.

Podczas posiedzenia odnieśli się również do niskiego poziomu innowacyjności polskiej gospodarki, czemu nie sprzyjają - jak wskazują - biurokracja, skomplikowane procedury administracyjne, niejasne prawo i jego opresyjność (np. projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zagrażający nie tylko przedsiębiorstwom, ale także decydentom w przedsiębiorstwach).

- Rekomendujemy upraszczanie przepisów oraz poprawę jakości regulacji, w szczególności zwiększenie roli konsultacji publicznych w procesie legislacyjnym. Niezbędne jest stabilne otoczenie prawne oraz zachęty dla firm do podejmowania inwestycji wspierających innowacje, infrastrukturę energetyczną, zwłaszcza czystą energię, opiekę zdrowotną i transport - napisali. 

Warto przypomnieć, że niedawno BCC opublikował listę 25 rekomendacji i zaleceń, które usprawniłyby funkcjonowanie przedsiębiorcom w Polsce. Znajdziemy tam m.in. zmiany w zasadach sprowadzania do Polski pracowników z zagranicy, aktualizację wykazu zawodów, dla których nie jest wymagane uzyskanie opinii starosty w przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom, zapewnienie cudzoziemcom możliwości umówienia wizyty w konsulatach RP w celu złożenia wniosku o wydanie wizy typ C, lub D w racjonalnym terminie czy wydłużenie listy państw, mieszkańców których objęłaby uproszczona procedura zatrudniania.

Dziennikarze PulsHR.pl m.in. o tą ostatnią kwestię zapytali Stanisława Szweda, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej. - W tej chwili z naszej strony nie ma propozycji, by rozszerzyć listę (znajduje się na niej 6 państw: Rosja, Ukraina, Gruzja, Mołdawia, Białoruś i Armenia) na normalnych zasadach. Bardziej zależy nam na tym, aby w pozostałych krajach ułatwić procedury zatrudniania, co dotyczy się między innymi otrzymywania wiz - wyjaśniał Stanisław Szwed.

Jak zaznaczał, bardzo istotny jest w tej kwestii temat bezpieczeństwa. - Polska stanowi granicę strefy Schengen. Tych sześć państw, które znalazły się na liście, nie zostało wybranych przypadkowo. Znajdują się najbliżej naszej granicy, ale też są nam bliskie kulturowo - mówił wiceminister.www.pulshr.pl | 24-05-2020 23:13:16