Tomasz Kowalski prezesem zarządu Deutsche Bank Polska


KM - 26 cze 2019 10:19


Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Tomasza Kowalskiego
na stanowisko prezesa zarządu Deutsche Bank Polska.

Tomasz Kowalski związany jest z Grupą Deutsche Bank w Polsce od 2004 roku. Odegrał kluczową rolę w realizacji wielu projektów strategicznych, tworząc sieć oddziałów, budując relacje z klientami oraz współpracując z polskimi instytucjami nadzorczymi.

1 maja 2019 r. został p.o. prezesa zarządu oraz szefem grupy Deutsche Bank w Polsce. Zastąpił na tym stanowisku Krzysztofa Kalickiego. Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego 25 czerwca 2019 r., objął funkcję Prezesa Zarządu Deutsche Bank Polska. 

Tomasz Kowalski jest absolwentem Wydziału Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Clemson University w Stanach Zjednoczonych. Ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie w Wisconsin. Z bankowością związany od 1993 roku. W latach 1993-1995 był zatrudniony w departamencie pożyczek Polish-American Small Business Credit Corporation, a w latach 1995-2003 związany z Bankiem PPA, późniejszym Fortis Bank Polska. W tym czasie pełnił funkcję dyrektora regionu ds. sprzedaży uczestnicząc także w pracach komitetów kredytowych, komitetu sterującego oraz ALCO.

W latach 2002-2003 był zastępcą dyrektora pionu obsługi małych przedsiębiorstw i Klientów indywidualnych Fortis Bank Polska. W roku 2004 kierował projektem wprowadzenia do oferty usług dla przedsiębiorstw Lukas Bank. W roku 2004 dołączył do Grupy Deutsche Bank w Polsce odpowiadając za szereg kluczowych projektów zarówno w obszarze sprzedaży, jak i strategii.www.pulshr.pl | 12-07-2020 14:24:23