Tauron Wydobycie zatrudnia uczniów klas patronackich


PAP/KM - 24 cze 2019 13:32


W ciągu minionych 10 lat spółka Tauron Wydobycie zatrudniła 239 absolwentów klas objętych patronatem firmy. Obecnie spółka patronuje 22 klasom, w których kształci się ponad 300 uczniów - przyszłych górników.

Dzięki 22 klasom patronackim i działaniom promującym kształcenie młodych do zawodów związanych z górnictwem, dbamy o przyszłość zakładów górniczych Tauron Wydobycie - powiedział prezes Sławomir Obidziński.

Tauron Wydobycie skupia trzy kopalnie węgla: Sobieski w Jaworznie, Janina w Libiążu i Brzeszcze w Brzeszczach. Współpraca spółki ze szkołami średnimi ma zapewniać zakładom górniczym dopływ odpowiednio wykwalifikowanej kadry.

Latem uczniowie odbywają praktyki w kopalniach spółki - tylko w ubiegłym roku z takiej możliwości skorzystało 112 przyszłych górników. Łącznie w okresie tegorocznych wakacji Tauron Wydobycie zorganizuje ok. 20 praktyk zawodowych w swoich zakładach.

- Uczniowie mogą nabyć umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, odbywając praktyki na terenie zakładów górniczych w Jaworznie, Libiążu i Brzeszczach, gdzie stworzone zostały specjalne stanowiska szkoleniowe - podała spółka.

Tauron Wydobycie ma umowy patronackie z Zespołem Szkół w Libiążu, Powiatowym Zespołem nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach oraz z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie.

W roku szkolnym 2018/2019 w klasach patronackich firmy uczyło się 309 uczniów, kształcąc się w specjalnościach technik górnictwa podziemnego, technik mechanik, technik elektryk, technik mechatronik oraz technik elektronik.

W okresie wakacji w kopalniach Tauron Wydobycie praktyki zawodowe odbędą nie tylko uczniowie, ale także studenci Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Przyszli inżynierowie poznają w praktyce nie tylko praktyczne aspekty związane z wydobyciem węgla kamiennego, budowę i sposób udostępnienia złoża, aspekty ekologiczne procesu produkcji, ale również będą uczestniczyli w procesach związanych z gospodarką odpadami, wpływem na środowisko, logistyką, transportem i spedycją - poinformowała spółka.

Tauron Wydobycie realizuje obecnie duże inwestycje. Najważniejsze projekty to budowa szybu Grzegorz w kopalni Sobieski (do 2023-24 roku), budowa poziomu 800 m w Janinie (do przełomu lat 2021/21) oraz program inwestycyjny w Brzeszczach. Ich efektem ma być zwiększenie wydobycia i przywrócenie rentowności działania.www.pulshr.pl | 10-08-2020 07:44:36