Minister zdrowia powołał ekspertów do rady Agencji Badań Medycznych


RynekZdrowia.pl - 18 cze 2019 13:30


Minister zdrowia powołał szesnastu ekspertów, którzy zasiądą w Radzie Naukowej Agencji Badań Medycznych. Ich zadaniem będzie m.in. opiniowanie kierunków działalności badawczej instytucji i zasad podziału środków finansowych.

Rada posiada kompetencje w opiniowania rocznego planu działania ABM, który jest dokumentem określającym m.in. zakres konkursów i projektów własnych realizowanych przez ABM w danym roku kalendarzowym. Jej kadencja trwać będzie 6 lat, przy czym ta sama osoba może pełnić funkcję jej członka nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

Rada jest jednym z organów Agencji Badań Medycznych i może liczyć od 15 do 20 członków, których powołuje i odwołuje Minister Zdrowia. 

Szczegółowe informacja o członkach Rady w serwisie RynekZdrowia.plwww.pulshr.pl | 02-07-2020 11:33:07