Zniesienie limitu składek ZUS w ogniu krytyki przedsiębiorców i pracodawców


jk - 12 cze 2019 17:24


Konfederacja Lewiatan, BCC, Związek Rzemiosła Polskiego i Pracodawcy RP negatywnie oceniają zapowiedź zniesienia limitu 30-krotności podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Przedsiębiorcy i pracodawcy apelują do rządu o utrzymanie górnego limitu podstawy składki na ZUS.

Rada Ministrów przyjęła 11 czerwca 2019 r. założenia do projektu budżetu państwa na rok 2020. Jednym z kluczowych działań w obszarze składek, w latach 2019-2020, ma być zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (limit 30-krotności podstawy składek).

- Prowadzone w latach 2017-2018 prace nad zniesieniem limitu 30-krotntności podstawy składek unaoczniły nam wszystkim z jak istotnym społecznie i gospodarczo zagadnieniem mamy do czynienia. Negatywne następstwa tej inicjatywy obserwujemy do dziś, w szczególności, w niskiej stopie inwestycji przedsiębiorstw i konieczności odbudowywania zaufania przedsiębiorców do instytucji państwa. Wydawało się, iż wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14 listopada 2018 r. zakończył dyskusję nad tym zagadnieniem i zapewnił przedsiębiorcom tak istotną równowagę. Z tym większym zaniepokojeniem strona pracodawców odnotowuje powrót do dyskusji nad zniesieniem limitu 30-krotności składek - czytamy w piśmie Konfederacji Lewiatan, BCC, Związku Rzemiosła Polskiego i Pracodawców RP skierowanym do prezydenta i premiera.

Zdaniem pracodawców zniesienie limitu 30-krotności podstawy składek jest szkodliwe z punktu widzenia długofalowej stabilizacji wydatków z FUS. W perspektywie spowoduje wieloletniej problem wynikający z rozwarstwienia wysokości świadczeń emerytalnych, powstanie „kominów emerytalnych", co jest sprzeczne z zasadą solidarności społecznej.

Według pracodawców zniesienie limitu 30-krotności składek prowadzi także do nieproporcjonalnej ingerencji w prawa przedsiębiorców. Ponadto wprowadzenie zmian zmniejszy atrakcyjność tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości i wysoko wynagradzanych oraz skłoni inwestorów do zrewidowania dotychczasowej polityki inwestycji i zatrudnienia. Doprowadzi to do odpływu kapitału oraz technologii, a także wysokokwalifikowanego personelu, w szczególności w branżach innowacyjnych i działających na rynku nowych technologii,

Zniesienie limitu 30-krotności podstawy składek na ubezpieczenie nie będzie również sprzyjało zatrudnianiu w ramach stosunku pracy, szczególnie w środowisku nowych technologii i wysokich kompetencji.

Również Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) zwraca uwagę na szereg negatywnych skutków, które przyniesie zniesienie limitu składek na ubezpieczenia społeczne. Wśród nich jest obniżenie konkurencyjności Polski i polskiego rynku pracy, powiększanie się luki wykwalifikowanych pracowników, która już dziś jest poważnym wyzwaniem dla pracodawców oraz w konsekwencji utrata wysokiej jakości i wartości inwestycji w naszym kraju. Więcej na ten temat czytaj tutaj.www.pulshr.pl | 18-09-2019 03:14:14