Bezrobocie w Gorzowie Wielkopolskim na poziomie 2,4 proc. Wśród bezrobotnych więcej pań


AKC - 11 cze 2019 12:28


W maju w Gorzowie stopa bezrobocia wynosiła 2,4 proc., a w powiecie gorzowskim 4 proc. W województwie lubuskim odsetek ludzi bez pracy to 5,4 proc. Bez zmian pozostają proporcje; na trzy bezrobotne kobiety (odpowiednio 60,3 proc. i 63,9 proc.) przypada dwóch mężczyzn - wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

W Gorzowie odsetek osób bez pracy w wieku do 30 lat wynosi 21,1 proc. (287 osób), a powyżej 50 lat - 31,3 proc. (425 osób). W powiecie gorzowskim co czwarty bezrobotny nie ma 30 lat (25,7 proc. - 249 osób), a prawie co trzeci ma ponad 50 lat (30,2 proc. - 292 osoby).

Stopa bezrobocia w podregionie gorzowskim wynosiła 5 proc., natomiast w podregionie zielonogórskim 5,7 proc..

Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: międzyrzeckim (11,3 proc.), strzelecko-drezdeneckim (9,6 proc.) i krośnieńskim (8,9 proc.), a najniższą w Gorzowie (2,4 proc.), w powiecie słubickim (2,8 proc.) i w Zielonej Górze (3,2 proc.).

Czytaj też: Gdzie bezrobocie w Polsce jest najwyższe, a gdzie najniższe?

W maju 2019 r. do urzędów pracy zgłoszono 4 267 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Było ich o 134 więcej niż w kwietniu. Najwięcej w Gorzowie (986) oraz powiecie wschowskim (502).

Na koniec maja 2019 r., w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego zarejestrowanych było 20 211 bezrobotnych, w tym 12 069 kobiet, które stanowiły 59,7 proc. ogółu bezrobotnych. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 617 osób (o 3 proc.). W stosunku do maja 2018 r. liczba bezrobotnych była mniejsza o 2 654 osoby (o 11,6 proc.).www.pulshr.pl | 18-09-2019 19:43:08