PFR TFI zarządzi pieniędzmi na emeryturę. Prezes uspokaja: "Jesteśmy przygotowani, mamy strategię"


Bogdan Bugdalski - 9 cze 2019 8:27


- Zarządzanie pieniędzmi pochodzącymi z Pracowniczych Planów Kapitałowych musi być nie tyle dobre, co profesjonalne – mówi Ewa Małyszko, prezes PFR TFI, jednej z instytucji zarządzających PPK, która pełni jednocześnie rolę instytucji wyznaczonej. Instytucja wyznaczona oznacza zaś tyle, że zarówno pracodawcy, jak i pracownicy mogą liczyć na jej profesjonalną pomoc w organizacji i obsłudze Pracowniczych Planów Kapitałowych.


Już za niecałe pół roku na indywidualne konta pracowników wpłyną pierwsze pieniądze z Pracowniczych Planów Kapitałowych. Szacuje się, że kiedy program obejmie już wszystkie przedsiębiorstwa, a partycypacja pracownicza będzie na poziomie 80 proc., to program wygeneruje środki w wysokości 15 mld zł rocznie. Rolą instytucji zarządzających będzie odpowiednie zagospodarowanie tych środków – bezpieczne, transparentne, a jednocześnie dające szanse na zysk.

Ewa Małyszko, prezes PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, zapewnia, że te inwestycje będą bezpieczne.

– Patrzymy na nie przez pryzmat uczestnika. Powierzone środki będziemy inwestować w polskie akcje, w obligacje, ale również na rynkach zagranicznych, bo na to pozwala ustawa o PPK. Na pewno będziemy korzystali z całego spektrum możliwości. Mamy przygotowaną odpowiednią strategię i profesjonalny zespół – mówi prezes Małyszko.

- Jesteśmy profesjonalną instytucją zarządzającą, która ma doświadczenie w zarządzaniu dużymi aktywami. Naszą przewagą wobec innych instytucji zarządzających jest to, że PFR TFI jest instytucją wyznaczoną, więc oprócz tego, że jest uprawniona do zarządzania PPK, to jest również instytucją wyznaczoną do objęcia opieką firm niezdecydowanych. Obecnie do programu wchodzą duże spółki, które mają odpowiednie zaplecze, żeby przeanalizować, jakie podmioty są uprawnione do zarządzania PPK i wybrać odpowiednią. Dla małych i średnich firm może to być dużo trudniejsze. I wtedy – jeśli się okaże, że dana spółka czy podmiot nie wybierze instytucji, otrzyma list informacyjny od PFR TFI, że jest taka instytucja, która zapewnia to bezpieczeństwo i mogą się do nas zwrócić. Podpiszemy odpowiednią umowę z pracodawcą o zarządzanie, o prowadzenie, przygotujemy wszystkie niezbędne materiały. Zapewnimy im również możliwość skorzystania ze szkoleń, podczas których i pracodawcy, i pracownicy dowiedzą się, jak ten program funkcjonuje, jakie działania trzeba podjąć – wyjaśnia Ewa Małyszko. I dodaje, że szkolenia, organizowane w ramach grupy PFR, są szkoleniami bezpłatnymi. - Wystarczy zgłosić, że potrzebne jest szkolenie w zakresie PPK na portalu pfr.pl. – wskazuje.

Odpowiadając na pytanie dotyczące bezpieczeństwa powierzonych środków i co za tym idzie - dobrego zarządzania nimi, Ewa Małyszko podkreśla, że nie chodzi o dobre zarządzanie, ale o zarządzanie profesjonalne, zgodne ze sztuką i obowiązującymi regułami, którego celem jest zapewnienie uczestnikom PPK dodatkowych środków pieniężnych po zakończeniu aktywności zawodowej oraz wyższego standardu życia na emeryturze.

- Dlatego tak ważne jest, żeby procesy inwestycyjne były dobrze przygotowane i efektywnie modyfikowane, bo jeden dobry model zarządzania w tak długim okresie oszczędzania nie wystarczy – podkreśla Ewa Małyszko.www.pulshr.pl | 11-07-2020 20:25:32