JSW szuka prezesa i wiceprezesów


PAP/AT - 28 maj 2019 15:35


Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa firmy i jego czterech zastępców. Kadencja obecnego zarządu, na czele którego stoi prezes Daniel Ozon, upływa w połowie tego roku.

Postępowanie kwalifikacyjne, oprócz stanowiska prezesa, dotyczy również funkcji wiceprezesów zarządu spółki: ds. technicznych, ds. ekonomicznych, ds. handlu oraz ds. strategii i rozwoju. Zarząd JSW zostanie wybrany na kolejną trzyletnią kadencję.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w spółce do 11 czerwca, a rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi określone w ogłoszeniu wymogi odbędą się w warszawskim biurze JSW dniach 24-26 czerwca.

Obecnie zarząd JSW pracuje w czteroosobowym składzie, który - obok prezesa Daniela Ozona - tworzą także wiceprezes ds. technicznych Tomasz Śledź, wiceprezes ds. pracowniczych, wybrany przez załogę Artur Wojtków, a także oddelegowany przez radę nadzorczą Robert Małłek, który pełni obowiązki wiceprezesa spółki ds. strategii i rozwoju.

W poniedziałek rada nadzorcza przedłużyła okres oddelegowania Małłka do pełnienia tej funkcji do czasu zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki, jednak nie dłużej niż do końca lipca tego roku.

Zarząd JSW pracuje w niepełnym składzie od 10 stycznia br., kiedy rada nadzorcza odwołała ze stanowisk pełniącego wcześniej funkcję wiceprezesa ds. strategii i rozwoju Artura Dyczkę (obecnie jest on pełnomocnikiem zarządu JSW), a także wiceprezes ds. handlu Jolantę Gruszkę. Z końcem lutego pracę w JSW zakończył też wiceprezes ds. finansowych Robert Ostrowski, który złożył rezygnację w związku z przejściem do pracy w innej spółce.www.pulshr.pl | 28-03-2020 18:47:59